LO-ekonomerna: Stötta ekonomin genom att få fart på byggandet

Sveriges ekonomiska återhämtning efter pandemin har sackat efter och lågkonjunkturen märks bland annat på byggandet. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Inflationschocken är över men konsekvenserna finns kvar på många sätt. Vi har ett högt prisläge, vi har höga räntor och vi har en hög vinstandel, sa LO-ekonomen Torbjörn Hållö när LO-ekonomerna presenterade sin senaste konjunkturrapport.