LO-basen: Tobé (M) ljuger för väljarna

– Det är lögn och förbannad dikt. Tomas Tobé (M) ljuger för de svenska väljarna.

Det säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om Moderaternas EU-toppkandidat Tomas Tobés uttalande om EU:s utstationeringsdirektiv och att Moderaterna värnar kollektivavtalsenliga löner och den svenska modellen.

Det var i SVT:s toppkandidatdebatt på måndagen som Tomas Tobé (M) inte ville hålla med om Moderaterna röstat nej till EU:s reviderade utstationeringsdirektiv, det vill säga att en utländsk arbetare som tillfälligt jobbar i Sverige ska jobba till svenska löner och villkor.

– Nej, vi röstade för ett annat förslag. En oro som vi har är att det finns en ganska stor oklarhet i vad den här ersättningen kommer att vara. Jag tycker att det borde vara glasklart att aldrig under minimilön i svenska kollektivavtal, sa Tobé.

– Jag tror att vi är mer överens än vad du faktiskt tror. Jag tycker vi ska ha bra villkor på svensk arbetsmarknad både för svenska löntagare och för dem som är utstationerade, sa Tobé i debatt med Heléne Fritzon (S).

Tobé menade att det med Socialdemokraternas linje är oklart vad ersättningen blir eftersom att EU-domstolen måste avgöra frågan, medan Moderaterna står upp att arbetsmarknadens parter i Sverige fattar beslut.

Rena dimridåerna, menar LO:s ordförande.

– Nu säger de borgerliga partierna och SD att det här är ingenting vi ska göra någonting åt på europeisk nivå. Men problemet kommer från EU-nivå. Vi kan inte med nationell lagstiftning åtgärda det problem som uppstod vid ett skolbygge i Vaxholm, med Lavaldomen. Det var ju i EU-domstolen som beslutet fattades. Det är bara med EU-reglering som man kan rätta till det som drabbar tiotusentals svenska löntagare i deras vardag, med sänkta löner och försämrade villkor, framför allt i byggsektorn och i transportsektorn, säger Thorwaldsson.

LO menar att de nu inte kan upprätthålla svenska kollektivavtal i Sverige. Det blir en osund lönekonkurrens när utstationerade jobbar till minimilön inte till lika lön.

Det var den 29:e maj 2018 som Europaparlamentet röstade igenom en förändring av utstationeringsdirektivet, som ska implementeras till 2022. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna röstade emot, liksom SD:s Peter Lundgren.

Moderaternas motstånd handlar om att inte avstå makt till EU, hävdar Tobé.

– Problemet är att nu kommer det här att behöva avgöras i domstol. I grunden är vi moderater väldigt skeptiska till att vi ska lämna ifrån oss mer makt till Bryssel över svensk arbetsmarknad. Vi vill värna att arbetsmarknadens parter fattar beslut om detta.

Karl-Petter Thorwaldsson tycker det är medvetet vilseledande att Moderaterna nu framställer det som att det är de som värnar den svenska modellen och kollektivavtalsenliga löner på svensk arbetsmarknad.

– Vi har baxat igenom en ny reglering i ett utstationeringsdirektiv. Hela vägen fram har vi gjort detta i konflikt med de borgerliga partierna. Det är bara lögn och förbannad dikt att de nu påstår något annat. De har i varje omröstning, i varje utskott, varit emot att vi reglerar så att vi kan undvika Lex Laval-domens härjningar på svensk arbetsmarknad.

– Jag såg Tobè i media igår. Han ljuger för de svenska väljarna rakt ut när han påstår att de inte varit emot detta. En blå lögn fem dagar före ett val! Hoppas de blir ordentligt avslöjade, säger Thorwaldsson.

– Jag har nu plockat fram protokollet. Det är väldigt tydligt, det är ju ja eller nej. Det är ingen tvekan. Hela den moderata gruppen röstade emot utstationeringsdirektivet. Det är viktigt att de svenska löntagarna och väljarna vet detta, säger Heléne Fritzon (S).

Thorwaldsson och Fritzon framträdde i dag i vid Tankesmedjan Tidens seminarium om Jesper Bengtssons granskning av hur de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i röstat i arbetsmarknadspolitiska frågor i Europaparlamentet. Rapporten heter Arbetsgivarintressets EU.