Livh: Vi måste gå plus minus noll

Ann-Margrethe Livh (V), bostads- och demokratiborgarråd

I budgeten för 2015 och 2016 framgår att hyrorna för fastigheter med stort kulturhistoriskt värde inte ska ha hyror baserade på marknadspriser.

Bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) bekräftar att  det innebär självkostnadshyra.

– Vi måste hitta ett rättvist hyressättningssystem för alla stadens lokaler. Vi måste gå igenom gård för gård.

– Vi vill inte ta hem vinster men vi måste gå plus minus noll. Och det gör vi inte riktigt i dag. Men finns en politisk enighet kring att gårdarna ska vara kvar.

Företrädare för Kristinehovs Malmgård säger att de troligen betalar långt mer än  självkostnadspriset.

– Det tror jag inte stämmer. Man måste räkna in hela renoveringsbehovet.

De säger att de inte fått något underlag från staden.

– Jo, det har Stadsholmen räknat ut.

När du säger att gårdarna ska vara kvar. Menar du som föreningsdrivna eller privata?

– Absolut inte privat. Däremot kan jag tänka mig som vid Tensta träff som samarbetar med ABF. Den typen av samarbete vore jättebra.

Kristinehovs Malmgård hade möte med Stadsholmen på onsdagen. De har inte likt Farsta gård blivit uppsagda för förhandling om hyreshöjning, men för ändå diskussioner eftersom de inte klarar hyran för sista kvartalet.

– Vi fick inte svar på om Stadsholmen implementerat skrivningarna i budgeten. Men vi fick höra att de tycker att vi redan har självkostnadshyra. Det tycker inte vi. Men parterna måste fastställa vilka de faktiska kostnaderna är för oss, säger Anneli Schöldström.

– De kunde inte presentera de uppgifterna. Ändå hävdar de att det vi betalar är självkostnadspris. Det är anmärkningsvärt att de inte kan presentera dessa siffror trots att Jonas Schneider uttalar sig om detta.

Ann-Margarethe Livh menar att ni (gårdarna) skulle kunna samarbeta med ABF.

– Vi har redan ett samarbete med ABF och Sensus som vi gärna skulle utöka, men de har inte råd att betala de hyror vi behöver ta ut för att kunna betala AB Stadsholmen.

– De har inte ännu presenterat en lösning på det grundläggande systemfelet. Det är samma påse pengar. Vi bedriver en allmännyttig verksamhet som ger betydligt mycket mer tillbaka till medborgarna än vad staden får in i hyra.

Enligt förvaltningschef Fredrik Juhnell på Stadsholmen för  bolaget just nu hyresförhandlingar med olika kulturgårdar. Men det är något mellan parterna påpekar han. Hyrorna som bolaget presenterat är inte marknadshyror enligt Juhnell.

– De är någon form av självkostnad. Inte marknadshyra men vi måste få täckning för våra kostnader. Och då har vi föreslagit nivåer. Och de beräknar vi utifrån olika perspektiv och parametrar.

Kristinehovs Malmgård till exempel säger att de betalar långt över vad de anser är självkostnadshyra?

– Jag har inte sett deras  beräkningar.

Nu pågår ju en utredning om hyressättningen, då tar ni väl fram underlag för vad självkostnadshyran kan vara för varje gård?

– Det finns ingen exakt sanning i självkostnad. Det innehåller flera punkter och varierar kraftigt mellan åren. Man måste titta framåt och se vilket behov av underhåll som finns.