Linde i Lindhs politiska fotspår

Foto: Fredrik Ståhl.

Det var en känslosam och högtidlig första morgon som utrikesminister för Ann Linde (S). Hon inledde dagen med att tillsammans med Stefan Löfven hedra sin företrädare Anna Lindh.

– Det känns sorgligt, säger Ann Linde efter kransnedläggningen i duggregnet på Katarina kyrkogård i Stockholm.

Både Lindh och Linde gick in politiken på grund av utrikespolitiken. Ann Linde lyfter särskilt två frågor där Anna Lindh, utrikesminister 1998–2003, hade ett starkt engagemang, som Linde inspireras av i dag.

– Anna Lindh var väldigt engagerad i Mellanösternkonflikten, säger Linde.

– Det är väldigt viktigt att vi har en bra dialog med både Israel och Palestina.

Linde har gjort otaliga resor till Mellanöstern, den senaste för några veckor sedan. När Anna Lindh var utrikesminister var Linde internationell sekreterare för Socialdemokraterna.

Sverige kommer ju att stå värd för en internationell konferens mot antisemitism i Malmö i oktober 2020. Ett möte som kan bli en del i en grund för förbättrade svensk-israeliska relationer efter turbulensen kring Sveriges erkännande av Palestina. 20 år efter den förra internationella konferensen i Stockholm då Lindh var utrikesminister.

Ann Linde har redan hunnit boka möte med Israels Sverigeambassadör.

Anna Lindh och Margot Wallström, augusti 2003. Foto: Carina Skagerlind/AiP

Den andra frågan handlar om miljön. Lindh var miljöminister 1994–1998 och var med och förde upp frågan på EU:s agenda.

– I dag betraktas miljöfrågan även som ett säkerhetshot, förklarar Linde.

Linde berättar att hon lärde känna Anna Lindh på 80-talet när de satt samma styrelse.

Anna Lindh var ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 1981–1983. Ann Linde var generalsekreterare för LSU 1984–1986.

Linde jobbade på UD och på på s-riksdagsgruppen med internationella frågor under Lindhs minister tid.

Linde har även varit styrelseledamot i Anna Lindhs minnesfond.

Sverige satt under Anna Lindhs period som utrikesminister med i FNs säkerhetsråd. Det gjorde Sverige igen under Margot Wallström. Att Sverige åter ska ha en tydlig egen röst i den internationella politiken, inte minst som förespråkare av en feministisk sådan, är något som regeringen Löfven markerat.

Samtidigt fanns viss en symbolik i att de nya EU-kommissionärerna presenterades samma dags som Stefan Löfven utsåg Ann Linde till utrikesminister. EU är tveklöst en allt viktigare utrikespolitisk spelplan. Ann Linde har varit EU-minister och jobbat för ESP, de europeiska Socialdemokraterna.

Men den här insikten hade redan Anna Lindh. Så här sa hon i sitt sista stora tal i Almedalstal 2003.

– EU behövs för att balansera USA. Och därför vill jag se en fortsatt stark europeisk gemensam utrikespolitik för att driva mänskliga rättigheter, för att driva solidaritet och för att arbeta för fred.

– Hade EU haft en gemensam utrikespolitik för femton år sedan, då hade vi i Europa kunnat undvika tio års krig, tiotusentals döda, hundratusentals flyktingar från Balkan, före detta Jugoslavien.

Anna Lindh fick hantera det försämrade säkerhetsläget efter 11 september. Ann Linde tillträder även hon i ett läge av ökat terrorhot och spända relationer mellan stormakterna.

– Min uppgift är att föra en utrikespolitik för fred, frihet och säkerhet, säger Linde.

Ann Lindes första utrikespolitiska resa går till ett nordiskt-baltiskt möte och på fredag åker hon för sitt första bilaterala möte till Finland.