Linda Larsson: Ukrainas sak är vår

För några veckor sedan medverkade jag vid Måndagsrörelsens manifestation i Karlstad till stöd för det ukrainska folket. För fred, frihet och demokrati i Ukraina.

Jag inledde med en översättning av den ukrainska nationalsången:

”Nej, du är inte död än Ukraina

Se, äran återföds, och vår himmel, Åh, bröder ler nu mot oss igen

Såsom i vår tid töar snön, smälter vi fienden

Och vi, bröder, skola styra, i vårt fria hemland

Själ och kropp skall vi offra

Ty friheten kallar

Och vi visar att vi, bröder, är kosacknationen!”

Texten förmedlar, på ett nästan skrämmande sätt, den beslutsamhet, det mod och den starka frihetslängtan som det ukrainska folket nu visar upp för världen.

De utsätts för fasor, som vi kanske trodde tillhörde historien, i en civiliserad värld, i Europa, år 2022.

Vi lever i en tid där vi i princip kan följa kriget i realtid och media verkar ha förskjutit sina gränser för vad de publicerar.  Jag måste erkänna att jag inte orkar titta hela tiden och jag tycker det är viktigt att försöka begränsa vad barnen får se. Men jag tänker samtidigt på, att för barnen i Ukraina, finns inte möjligheten att begränsa upplevelserna, skräcken och minnena. De kommer att bära dem i sitt hjärta genom hela livet.

Det begås krigsförbrytelser hela tiden i Ukraina. Döda civila ligger kvar på gatorna i veckor. Vi nås av nyheter om att kvinnor utsätts för sexuellt våld och våldtäkter, en handling som är att betrakta som tortyr. Nyligen rapporterade Världshälsoorganisationen, WHO, att över 100 sjukvårdsinrättningar utsatts för attacker av olika omfattning. Det handlar om sjukhus, men också om ambulanstransporter. Det finns inget som fredas av Putin och hans ryska armé i det här kriget.

Vad är egentligen krigsförbrytelser?

Så här definieras de av Åklagarmyndigheten på deras webbplats: ”Krigsförbrytelser som tidigare hette folkrättsbrott, är ett samlingsbegrepp för överträdelser av den internationella humanitära rätten och är brott som begås i samband med krig. Det handlar om grova brott till exempel om tortyr, våldtäkt, sexuellt slaveri, plundring, förstörelse av kulturhistoriska föremål, användande av förbjudna vapen och anfall riktade mot civila.”

Om man ska söka några små, små ljusglimtar i det totala mörker som kriget innebär, så är det att Rysslands agerande har fört EU-länderna närmare varandra och sanktioner har införts inom olika områden. Det berör handel genom att stoppa export till Ryssland och import av ryska varor. Det finns särskilda sanktioner riktade mot oligarker och den finansiella sektorn och ryska flygplan tillåts inte över EU-ländernas luftrum. Vi hjälps åt inom EU att hålla koll på den ryska propagandan, vi samlar in fakta för att ställa Putin inför krigsförbrytartribunalen i Haag.

EU har uppvisat en enighet och en snabbhet i sitt beslutsfattande som vi inte har sett tidigare.

Den ryska invasionen av Ukraina har gjort det än mer tydligt att det är helt nödvändigt att vi blir oberoende av rysk olja och gas. Det handlar om vår säkerhet och det handlar om klimatet.

Vi måste säkra att vi har tillräckligt mycket förnyelsebar energi och vi måste bli fossilfria i Sverige.

Det finns inga militära lösningar för att avsluta ett krig. Det är samtal och förhandlingar som måste till. Politiska handlingar av ansvarsfulla ledare med en agenda för fred och hållbarhet.

Vi kräver ett slut på kriget, vi kräver fred, frihet och demokrati i Ukraina.

Ukrainas sak är vår.

Linda Larsson (S) är kommunalråd i Karlstad