Linda Larsson: Kommuner och regioner är viktiga i klimatomställningen

Världens isar smälter, djurarter utrotas varje dag, skogar skövlas och många människor lever utan en tanke på planetens begränsade resurser. Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. När min dotter, som är nio år, en dag frågade mig om jorden skulle gå under, så kände jag en stor sorg. En sorg över att hon och många andra med henne tvingas bära en oro och ta ett ansvar för konsekvenserna av tidigare generationers agerande.  

Det kommer ingen specifik tidpunkt då vi kommer utvärderas och utkrävas ansvar för vårt handlade – eller icke handlande, det sker hela tiden. Därför måste miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet vara styrande i allt vi gör hela tiden. 

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan klara klimatkrisen. Men då krävs ledarskap. Att några vågar gå före och andra följer efter. Det är hög tid att ge våra barn och barnbarn en framtidstro. 

Berätta för dem att vi både kan, vill och kommer att klara av detta. Det var nog därför som jag bestämde mig för att tacka ja till att bli ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, Beredning för hållbar omställning. För att, som det slitna uttrycket säger, ”vara på rätt sida av historien”. 

Beredningens uppgift är att ge bättre förutsättningar för att öka takten i kommunernas och regionernas klimatomställning genom att identifiera åtgärder som behöver genomföras av stat, näringsliv, kommuner, regioner och samarbeten mellan parter som har stor betydelse. Programberedningens förslag ska beskriva hur kommuner och regioner kan arbeta med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan och det ska sammanställas i en rapport som ska vara färdig i mars 2023. 

Kommuner och regioner har länge arbetat för att minska sin klimatpåverkan och förbereda sig samt anpassa sig till effekterna av den klimatförändring som redan skett. Arbetet har omfattat både den egna verksamheten och att stödja andra samhällsaktörers klimatarbete. 

FNs internationella klimatpanel, IPCC, släppte nyligen ytterligare en delrapport som slår fast allvaret i att vi måste ställa om och det fort. 

Det finns ingen tid att tveka. Rapporten konstaterar att växthusgasutsläppen under 2010 till 2019 var de högsta någonsin för något årtionde under mänsklighetens historia. Vi måste göra mer för att fasa ut kol, olja och gas. 

Men samma rapport visar också på att olika klimatlösningar som sol- och vindkraft, elfordon och batterilagring utvecklas snabbt och att det finns stora möjligheter till skydd och restaurering av naturliga ekosystem som kan suga upp och låsa in koldioxid från atmosfären.

Kommuner och regioner är tillsammans med näringsliv och civilsamhälle viktiga aktörer i omställningsarbetet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Linda Larsson (S) är kommunalråd i Karlstad