Linda Larsson: Ett grönrött ljus i mörkret

På kvällen 20 oktober genomfördes det första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige i Karlstad. 61 ledamöter där en del har 30 års erfarenhet och andra är helt nyvalda.

Som i alla andra fullmäktigen så företogs en del val, bland annat val av ny kommunstyrelse. Det är svårt att beskriva känslan när klubban gick i bordet och jag var vald till kommunstyrelsens ordförande. Jag tar mig an uppdraget med stolthet, glädje och stor ödmjukhet. Jag är också väldigt tacksam för alla som lagt sin röst på Socialdemokraterna i kommunvalet och alla partivänner som kampanjat, knackat och samtalat i ur och skur. Nu har vi ett nytt grönrött styre i Karlstad med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi kallar oss ”grönröda” för att markera att det är något annat än det ”rödgröna”. Detta var också mycket uppskattat från våra samarbetsparter.

Våra tre partier har 29 av 61 mandat, så för att skapa goda förutsättningar för oss att få igenom vår politik, så har S och V en separat överenskommelse där vi är generösa med platser i nämnder och resurser i den politiska organisationen.

Nu börjar vardagen på allvar och vi håller på att ta fram ett förslag till reviderad budget, där tanken är att göra smärre men tydliga förändringar med fokus på många barnfamiljers svåra, ekonomiska situation.

I samtalen mellan de grönröda partierna hittade vi ganska snabbt en gemensam, positiv ton och en hel del som förenar oss. Vi talar om fyra viktiga ”f” för positiv samhällsförändring, nämligen folkrörelser, folkbildning, föreningsliv och företagande.

I vår plattform lyfter vi också fram ekonomiskt ansvarstagande, rättvis klimatomställning för en hållbar samhällsutveckling, trygghet genom hela livet, fokus på digitalisering, innovation och ett jämställt ledarskap för framtidstro. Ett modernt ledarskap, helt enkelt.

Karlstads kommun ska präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet. Det grönröda styret ska arbeta aktivt mot diskriminering och för alla människors lika värde och rätt.

Vi vill se en hållbar tillväxt. Det betyder bland annat att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Samverkan är viktig både lokalt, regionalt och nationellt.

Det kändes verkligen i samtalen att det fanns en viktig värdegemenskap att bygga ett politiskt samarbete på. Vi tänker långsiktigt och pratar redan nu om valet 2026. Våra tre partier behöver tillsammans ta två mandat till för en säkrad majoritet i fullmäktige. Det borde inte vara omöjligt!

Vi vill vara ett tydligt grönrött ljus i ett blåbrunt mörker. Vi ska också vara i tydlig opposition mot regeringen och deras polariserande och repressiva politik.

Jag vet inte om jag tidigare här berättat om Mahdi? En 23-årig afghan som bor inneboende hos min familj sedan fyra år tillbaka. Han har utbildat sig till kock och arbetar nu på en restaurang inne i centrum. När jag läser Tidöavtalet och tänker på honom, så knyter det sig i magen på mig. Vad ska det bli med vårt Sverige i framtiden? Jag undrar också lite över hur det ska bli med vårt parti, faktiskt. Det känns inte alltid bra med vårt uttryck i den offentliga debatten. Vi måste också nationellt vara ett grönrött ljus i det blåbruna mörkret. Det är viktigt för framtidstron och för engagemanget hos våra medlemmar. Låt oss bygga vårt framtida regeringsunderlag underifrån genom framgångsrika grönröda samarbeten i kommuner och regioner!

Linda Larsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Karlstad