Linda Larsson: Det är hög tid att krossa glastaket!

100 år efter att kvinnor för första gången fick rösträtt är vi nu på god väg att få Sveriges första kvinna på statsministerposten. I skrivande stund är detta fortfarande oklart, men när det blir klart ska vi självklart fira!

Jämställdhet handlar om maktförhållanden och relationer mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället vad gäller makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete och arbetsvillkor, utbildning och utveckling, ansvar för hem och barn och frihet från könsrelaterat våld.

Under socialdemokratiska regeringar har många steg tagits för ett mer jämställt samhälle.

Barnomsorg, aborträtt och samtyckeslagstiftning är några viktiga beslut men mycket arbete återstår. En kvinna som statsminister är inte bara en seger i sig själv utan också en viktig signal att vi menar allvar med att fördela makt och inflytande lika. 

Fira när Magdalena väljs till statsminister, men dagen efter fortsätter kampen!

Men jag vill lyfta ett varningens finger!

Dessa kliv mot ökad jämställdhet som sker i offentlighetens ljus och som naturligtvis eldar på i ”kampen” framåt, riskerar också att bekräfta en seglivad myt. Den om att jämställdheten med tiden ökar automatiskt. Som att tiden i sig själv bidrar och att den yngre generationen självklart är mer jämställd än den tidigare.

Jämställdhet uppnås genom att makt förflyttas från män till kvinnor, vilket alltid är en förändring som möter starkt motstånd. Att säga att tiden löser ojämställdheten är att förringa generationer av modiga kvinnor och mäns värdefulla insatser.

Jämställhetsmyndigheten släppte i början av året en rapport – ”Ett sekel av rösträtt och valbarhet, en uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet en jämn könsfördelning av makt och inflytande”. Bland mycket annat tas just denna myt upp i rapporten och det framgår dessutom att kvinnors representation i kommunfullmäktige och kommunstyrelser i landet som helhet har stagnerat och legat runt 40 procent de senaste 25 åren…

Unga kvinnor och unga män sticker ut när det gäller attityder till jämställdhet. Unga kvinnor är mest positiva till jämställdhet som samhällsmål. Unga män har de mest könskonservativa attityderna. 

En av fyra unga män instämmer helt i påståendet att ”många kvinnor överdriver hur ojämställt kvinnor behandlas i Sverige”. Motsvarande siffra bland unga kvinnor är 1 av 20. I rapporten framgår också att jämfört med andra grupper tar unga män inte heller lika ofta avstånd från påståenden som att män är bättre chefer och politiska ledare än kvinnor.

Så jag uppmanar er alla att fira när Magdalena Andersson väljs till statsminister, men dagen efter fortsätter kampen! 

Linda Larsson (S) är kommunalråd i Karlstad