Linda Larsson: Det är dags för ett ”Demokratilyft”

Det pågår ett krig i Europa. Tanken är nästan ofattbar, men vi har nu haft en tid att vänja oss vid att det är ett faktum. Sveriges statsminister har hanterat situationen föredömligt och det går inte annat än att känna stolthet som socialdemokrat. 

Samma dag som Ryssland invaderade Ukraina hade vi på kvällen sammanträde med kommunfullmäktige i Karlstad. Vi behandlade ett stort antal socialdemokratiska motioner. Vi har lämnat in många motioner under hösten för att fullmäktiges dagordning ska domineras av S-förslag under valåret. 

En av motionerna handlade om att kommunen ska medverka i ett regionalt demokrati- och utvecklingsprojekt med namnet ”Inte glömma, inte minnas”. Ett projekt där man vill använda kultur och folkbildning för att utveckla en metod som uppmuntrar till demokratiska samtal och reflektioner hos länets ungdomar. En teaterföreställning byggd på en förintelseöverlevandes liv som också kompletteras med ett studiematerial. Målgruppen är primärt årskurs 8. 

Detta tyckte vi socialdemokrater var en utmärkt idé. Att tillgängliggöra och levandegöra överleverandes berättelser är helt avgörande för att nazismens fasansfulla uttryck under andra världskriget inte ska falla i glömska. ”Inte glömma, inte minnas”. 

Vi får verkligen aldrig glömma. Vi kan ALDRIG ta demokratin för given. Den måste erövras i varje generation och varje dag. Långt bort i främmande länder, men också här hemma. 

Så sent som förra lördagen demonstrerade antidemokratiska krafter, nazister, på Soltorget i Karlstads centrum. De uppträdde hotfullt och filmade socialdemokrater som kampanjade på samma torg. De som var på plats upplevde situationen som mycket obehaglig. 

För oss är de demokratiska fri- och rättigheterna självklara. Men de mörka krafterna finns mitt ibland oss. 

Om man därtill lägger det faktum att det blir allt svårare för partierna att delta i olika sammanhang och att partipolitiskt engagemang inte ses som meriterande på ett CV… ja, var hamnar vi till slut? 

Det är kanske dags för ett demokratilyft? Låt ungdomarna arbeta i ungdomsförbunden på någon del av sin skoltid och avdramatisera det partipolitiska engagemanget i vardagen. Låt dem praktisera hos kommunalråd, ordna utbildningsinsatser för lärare, anställ valinformatörer i områden där valdeltagandet bör öka. Möjligheterna är många. 

Hur det går för demokratiprojektet? Det är i skrivande stund osäkert. Hälften av länets kommuner har anslutit sig, dock inte Karlstads kommun. Vi förlorade voteringen i kommunfullmäktige mot det förnöjsamma blågröna styret (M-MP-C-KD-L) samt SD. En pinsam skamfläck för Karlstad. 

Linda Larsson (S) är kommunalråd i Karlstad