Linda Larsson: Avgiftsfri kulturskola i #grönröda Karlstad

Karlstads grönröda styre (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) förenas av gemensamma värderingar om humanism, tolerans och medmänsklighet. Vi tänker stå på rätt sida av historien och vara ett tydligt och positivt alternativ till regeringen och andra blåbruna varianter av styren.

Vi tar självklart avstånd från förslaget om anmälningsplikt, det som i debatten kallas angiverilagen. Kommuner och myndigheter ska bli skyldiga att informera Migrationsverket om de kommer i kontakt med personer som är papperslösa.

Hur ska vi kunna ta ett arbetsgivaransvar och det yttersta ansvaret för våra medarbetares arbetsmiljö om denna lagstiftning blir verklighet? Mötet mellan kommunens medarbetare och dem som verksamheten är till för, utgör ju själva kärnan i välfärdsuppdraget och kvaliteten förutsätter möten som präglas av tillit och förtroende.

Kulturskolan fyller flera funktioner, inte bara när det handlar om att ge barn och unga en fritidsaktivitet. I grund och botten handlar det om barns demokratiska rättigheter.

En sådan anmälningsplikt står i konflikt med FNs barnkonvention, skollagen, bibliotekslagen och socialtjänstlagen. Anmälningsplikten drabbar de svagaste i samhället och leder till att människor som är i behov av stöd i värsta fall undviker att söka hjälp. Skuggsamhället riskerar att växa. Förslaget är både inhumant och kränkande och ett hot mot personalens arbetsmiljö. Det är ett förslag som hör hemma i papperskorgen.

I en tidigare krönika så varnade jag för kulturskymningen som vi riskerar om SD får för stort inflytande. När detta nu sker i Norrköping, så ömmar mitt hjärta för Norrköpingsborna och alla kulturarbetare. Det är därför med stolthet och glädje som jag kan meddela att i det grönröda Karlstad, så är kulturskolan numera avgiftsfri! Det är en fråga som Socialdemokraterna drivit länge i opposition.

Kulturskolan fyller flera funktioner, inte bara när det handlar om att ge barn och unga en fritidsaktivitet. I grund och botten handlar det om barns demokratiska rättigheter, vikten av social samvaro och att ha roligt tillsammans med andra. Vi ser också att måluppfyllelsen i skolan ökar för de barn som deltar i kulturskolans aktiviteter.

På temat kultur och SD så har en Hjalmar Brantingbyst upptagit värmländsk media den senaste tiden.

Bysten står placerad utanför Skoghalls Folkets Hus i grannkommunen Hammarö och är tillverkad av den kände skulptören Carl Eldh på 1930-talet. Den lokale SD-ledaren Mats Hagström har bemödat sig med såväl en interpellation som en motion i frågan med motiveringen att konstverket saknade tillstånd och upplevdes som kränkande.

”Vi lever inte i en Sovjetstat där man sätter upp statyer av Lenin” skrev han bland annat. När den mediala uppmärksamheten drog igång ryckte SDs distriktsordförande, Mikael Strandman ut, med ”en stark rekommendation” om att dra tillbaka motionen, något som också gjordes.

Strandman tar helt avstånd från förslaget och konstaterar att ”Ett sånt här förslag hade inte ens gammelmoderaterna i Djursholm drivit”.

Den motionerande sverigedemokraten erkänner att han inte läst på om Branting och hans politiska gärning…

Den här pinsamma historien bekräftar återigen att SD är historielöst, toppstyrt och populistiskt. Branting lär stå kvar utanför Skoghalls Folkets Hus och förmodligen dyka upp i ett och annat Instagraminlägg.

Den motionerande sverigedemokraten erkänner att han inte läst på om Branting och hans politiska gärning…

Apropå Instagram, så har Karlstads grönröda styre ett gemensamt Instagramkonto som ni gärna får följa! Kontot heter Grönröda Karlstad och har under sommaren innehållit en ”Sommarskola med grönröda Karlstad” där vi förklarar politiska ord. På värmländska…

Den här veckan kan ni också njuta av en ”stop motion” animerad film med oss grönröda kommunalråd där vi uppmärksammar Värmland Pride!

Linda Larsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Karlstad