Linda Larsson: 37,5 procent!

Nej, det är inte alkoholhalten i midsommarsnapsen utan Socialdemokraternas kommunala väljarstöd i en lokal opinionsundersökning i Karlstad genomförd av Nya Wermlands-Tidningen, NWT.

Oerhört glädjande, förstås! Förra valet tappade vi fyra mandat i kommunfullmäktige (29,2 procent), mycket beroende på en stor opinion runt en företagsetablering av en sagopark.

Nu är utgångsläget ett annat. Moderaternas ”starke man” (Per-Samuel Nisser) slutar och ersätts av en 27-årig Alexander Torin. Efter tolv år av ett moderatlett blågrönt styre ser vi ett mer delat Karlstad växa fram och ändå är styret väldigt förnöjsamt. Vi är övertygade om att Karlstad kan bättre och många Karlstadsbor håller med oss. 

En siffra i undersökningen som inte var lika positiv är att få känner igen mig och Alexander Torin och kan inte uttala vem de känner förtroende för (även om mina siffror var bättre än hans). Oroväckande.

Samtidigt har mandatperioden ”stulits” av pandemin, vi har inte träffat lika mycket människor som vi brukar och – vilket är ett demokratiskt bekymmer – allt färre läser lokal media. Det hjälper ju inte att vi medverkar ganska ofta om inte väljarna tar del av informationen? Framför allt är det ju ett faktum att allt färre yngre tar del av lokal media. 

Undersökningen visade också att hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste fråga i Värmland, inte brott och straff. Det beror troligen på att vi varit ganska förskonade från gängkriminalitet i länet. Hälso- och sjukvården är bland de viktigaste frågorna, ändå kan alltför få uppge att det är regionerna som är ansvariga för den. Ytterligare en stor pedagogisk utmaning för oss socialdemokrater. 

Men… den nationella politiken är ju helt dominerande i folks medvetande. Vi har ett fantastiskt vallokomotiv i Magdalena Andersson. Väljarna känner stort förtroende för henne och hon är populär, det har vi märkt vid dörrknackningarna i lilla valrörelsen. Det innebär en stor möjlighet för oss att stärka Socialdemokraternas ställning nationellt och nå våra mål regionalt och lokalt med maktskifte i Karlstads kommun och Region Värmland. 

Till något helt annat: Fredagen 22 juli var högerextremisten Rasmus Paludan här och höll en manifestation på Kronoparken i Karlstad. Besöket föregicks av en hel del uppmärksamhet kring hans ansökan om polistillstånd. En ansökan som innehöll såväl koran, som grisblod. 

Yttrandefriheten ska naturligtvis värnas, men till vilken kostnad för samhället? 

Civilsamhället i form av föreningar, kyrkor och Karlstad moské arrangerade alternativa aktiviteter, bland annat på Klasmossens idrottsplats i närheten och bråk och stök uteblev. Det blev en positiv succé! Endast ett fåtal åhörare fanns på plats vid manifestationen, mest av nyfikenhet. Det känns oerhört bra att Karlstad vände honom ryggen och visade enighet och kärlek i stället för hat och splittring. Vi är många som är stolta Karlstadsbor nu. Värmlands Folkblad hade också en klok ledare om vad unga, glada män (i stället för unga, arga män) faktiskt kan åstadkomma när de använder sin kreativitet och handlingsförmåga till något positivt.  

En besviken Paludan kommer inte tillbaka till Värmland. Det är vi tacksamma för!  Vi behöver inte hat, hot och polarisering. Vi behöver engagemang, dialog, tolerans och gemenskap.

Nu börjar valrörelsen på allvar, nu gäller det att kämpa på för bästa möjliga valresultat. Vårt Sverige kan bättre!

Linda Larsson (S) är kommunalråd i Karlstad