Lena Ag blir bas för jämställdhetsarbete

Lena Ag från Kvinna till Kvinna blir den nya Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör. Det tillkännagav jämställdhetsminister Åsa Regnér under torsdagen:

– Me too-rörelsen har visat väldigt klart att flickor, kvinnor, men också många pojkar och män, efterfrågar resultat för jämställdhetsarbetet. Myndighetens viktigaste uppgift blir att se till att vi håller oss på spåret och att tala om för regeringen om vi avviker när vi fattar beslut eller anslår resurser.

Lena Ag blir generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten som ska vara på plats vid årsskiftet. Det meddelade jämställdhetsminister Åsa Regnér under torsdagen.

Lena Ag, som närmast kommer från uppdraget som generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna, har en bakgrund bland annat som politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet och projektledare på justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld.

– Jag känner mig otroligt taggad, det här är ett väldigt spännande och viktigt uppdrag.

Varför blev det du?

– Jag tror det är för att jag ganska framgångsrikt under de senaste tio åren lett och utvecklat en organisation som har verksamhet i många länder.

Finns det någon risk att jämställdhetsfrågor flyttas bort från andra myndigheter?

– Nej, så är det inte tänkt alls. De har kvar sina uppdrag. Vi ska fungera både som en vänlig påminnelse, en expertmyndighet som ger råd, stöd och hjälp, men också som en blåslampa.

Varför blir det en myndighet först nu?

– Det är obegripligt! Redan 2000 när centerpartisten Görel Thurdin publicerade sin utredning Jämit föreslogs det en myndighet. Men nu är det så och nu ska vi jobba på det. Det känns roligt att få vara med och växla upp jobbet.

Lena Ags nya uppdrag startar 1 januari, men hon ska involveras i myndighetens arbete redan 1 december.

Vad blir det första du gör?

– Träffa medarbetarna och sätta mig in i detaljer. Även om jag har hållit på med de här frågorna i många år känner jag mig ödmjuk inför mitt uppdrag.

Som ett led i regeringens arbete att förstärka den statliga närvaron i hela landet placeras Jämställdhetsmyndigheten i Angered.

Flyttar du till Göteborg nu?

– Jag kommer att bo i Göteborg. Men det är ett tidsbegränsat uppdrag så jag har kvar även min bostad i Stockholm där jag har min familj.

För Åsa Regnér, jämställdhetsminister, har den nya myndigheten både en praktisk betydelse och en symbolisk.

– Vi har inte haft tillräcklig kontroll på om jämställdhetspolitiska insatser faktiskt leder till ökad jämställdhet och det är anmärkningsvärt. När man nu jämställer jämställdhetspolitiken med andra politikområden har det också en symbolisk betydelse, säger Åsa Regnér.

När Åsa Regnér presenterar vem som blir Jämställdhetsmyndighetens gd säger hon att inte minst de senaste veckornas me too-kampanj har visat med stor tydlighet varför Sverige behöver en myndighet för jämställdhet. Hon har inte överraskats av vad som kommit fram men hon är tagen av vittnesmålen och stärkt av den respons som vittnesmålen fått.

– Vi har gått igenom olika sektorer på arbetsmarknaden, olika sorters arbetsplatser, idrottsrörelsen, mediebranschen. Alla möjliga slags aktörer har vänt ljuset mot sig själva och jag är glad för att det har hänt för det behövs, säger Åsa Regnér.

Sverige ligger bra till när det gäller mätbara mål för jämställdhet, men hur arbetar man med värderingar?

– Ett stort värde med me too-kampanjen är att frågor som tidigare viftats bort, som planer mot sexuella trakasserier, nu kommer vara oerhört viktiga i arbetsgivaruppdrag. De massiva vittnesmålen visar verkligen att det här existerar och det ger mig och andra mer verktyg att debattera det vidare och föreslå åtgärder, avslutar jämställdhetsminister Åsa Regnér.