Krönika: Låt välfärden ta plats i Göteborg

Låt partikongressen 2017 bli ett avstamp mot nya reformer och nya system när det gäller välfärden, skriver Boel Godner, kommunalråd Södertälje.

Partikongressen närmar sig och socialdemokrater i hela Sverige rustar sig för att få just sina hjärtefrågor uppmärksammade och helst välvilligt behandlade. Flykting- och migrationsfrågor, ordning och reda, säkerhet, trygghet och så förstås vinster i välfärden har presenterats som stora frågor med möjliga konfliktytor. Många tittar med fasa tillbaka på 2015 och vill till varje pris undvika att den röra vi fick kommer igen – men med helt olika ingång i debatten.  En del – som vi i Södertälje – tittar inte med fasa tillbaka på 2015 utan funderar över vad de andra bråkar om.

Flyktingmottagandet har varit mycket stort hos oss och på ett fåtal andra platser i landet under lång tid och både Sverige och vissa kommuner är svårt segregerade. Socialdemokraterna borde inte tillåta det utan omedelbart fatta beslut som leder till att vi bryter segregationen. De system som leder till ojämlikhet och social utsatthet måste avskaffas och system som jämnar ut skillnader ska skapas och utvecklas. Det är vår förbaskade uppgift.

Min önskan är att vi tillsammans och mycket tydligt beskriver vilket Sverige vi vill se med utgångspunkt från hur vårt land ser ut idag. Det Sverige där barn från alla samhällsklasser möttes i skolan, där sjukvården helt och hållet utgick från behov och där omsorg var ett osynligt men stabilt kontrakt mellan samhället och vårdtagare har förändrats dramatiskt.
Att gripa tag i det gamla eller försöka gå tillbaka är inte socialdemokraternas uppgift. Vi ska ha en beskrivning av det samhälle vi vill se och idéer om hur vi når dit samt ställa oss över röst- och kapitalstarka särintressen när vi fattar våra beslut.

Det finns inget som skapar sådan trygghet som när vård och omsorg fungerar gott och är lika pålitlig som likvärdig. Det finns ingen förebyggande insats i världen som är bättre än en skola där barn med olika förutsättningar går i samma klasser.

Låt partikongressen 2017 bli ett avstamp mot nya reformer och nya system gällande det viktigaste av allt – välfärden.

Boel Godner (S)
kommunstyrelsens ordförande
Foto: Sam Murad (2015)