Låt nyanlända slippa EBO-boende

Utan EBO blir det lättare att hindra att nyanlända hamnar i utsatta områden.

Utan EBO-lagen hade vi kunnat låta flyktingar etablera sig i kommuner som saknar utanförskapsområden. I stället fortsatte nyanlända att bosätta sig i områden och stadsdelar präglade av gängvåld och kriminalitet.

Fredagen 19 november 2021 dömdes en 17-årig pojke för att ha mördat en polisman i Göteborg. Gärningsmannens mamma var förtvivlad efter att domen fallit.

En grundläggande orsak till att våldsdådet skedde var, enligt mamman, att hon själv aldrig fått möjligheten att lära sig grundläggande svenska eller samhällskunskap.

Hon hade därmed inga möjligheter att göra något innan det var för sent. Mamman i fråga kom till Sverige med väldigt låg utbildning och blev, tillsammans med sina tre små barn, placerad i ett utanförskapsområde i Göteborg – samma område där mordet på polisen sedan inträffade.

Låt oss tänka att vi inte hade haft lagen om eget boende (EBO) och att denna familj i stället hade placerats i en kommun utan utanförskapsområden. Då hade den här mamman i lugn och ro kunnat tillägna sig grundläggande svenska och samhällskunskap, lärt sig hur Sverige fungerar och få bättre verktyg att kunna uppfostra sina barn.

När dessa första två år har gått kanske mamman skulle välja att flytta till det berörda utanförskapsområdet i Göteborg, eftersom hon vill få närmare till släktingar och landsmän.

Om sådana regler hade gällt från 2016, det år då den S-ledda regeringen kraftigt minskade flyktingmottagandet till Sverige, då hade vi kunnat ge alla nyanlända möjligheter att etablera sig i kommuner utan utanförskapsområden.

Om denna flytt sker när mamman har tillägnat sig bättre kunskaper om det svenska samhället, då hade hon haft bättre möjligheter att kunna hindra att sonen hamnar i en kriminell gängmiljö. Skulle sonen trots allt detta ändå välja den kriminella banan, då hade mamman också kunnat göra ett aktivt val att flytta tillbaka till den kommunen de kom till som nyanlända.

Om sådana regler hade gällt från 2016, det år då den S-ledda regeringen kraftigt minskade flyktingmottagandet till Sverige, då hade vi kunnat ge alla nyanlända möjligheter att etablera sig i kommuner utan utanförskapsområden. Då hade vi med allra största säkerhet också haft betydligt färre gängmord i Sverige än den tragiska utveckling som vi sett under de senaste fem åren.

Kjell Berg