Låt inte ideologin underordnas makt

Partierna triangulerar för att få makt, som Fredrik Reinfeldts ”arbetarparti”. foto: Ylva Säfvelin/AiP

Ska vi lyckas besegra Sverigedemokraterna måste vi rakryggat stå upp för vår ideologiska övertygelse och komma med nya förslag som utgår från våra grundläggande värderingar. 

Svensk inrikespolitik har under senaste decenniet dominerats av Sverigedemokraterna. Frågeställningarna har varierat mellan hur det i grunden främlingsfientliga och högerradikala partiet ska motverkas, samt bemötas i olika parlamentariska sammanhang. Alla partier har fram till senaste valet haft grunduppfattningen att inte samarbeta eller samverka med SD. Denna hållning bröts upp i några kommuner och har nu nått Moderaterna och Kristdemokraterna på riksplanet. 

Inom Liberalerna pågår en intensiv debatt om man ska acceptera samarbete med SD för att nå en borgerlig regering eller om man ska vidhålla uppfattningen att inte samarbeta eller kompromissa med ett högerextremt parti. Liberalernas interna debatt har varit mycket öppen och man kan förstå att huvudargumentet från dem som accepterar SD-samarbete är att skilda opinionsundersökningar visar att presumtiva liberala väljare föredrar en borgerlig regering. Detta verkar vara det viktigaste argumentet. 

Politikens innehåll är mer diffus. Under en lång tid har idéer underordnats makten i svensk politik. Jag tror det är ett problem, och en av de främsta orsakerna för Sverigedemokraternas framgångar. Ständiga opinionsundersökningar och fokusgrupper har i betydande omfattning ersatt partiernas inre liv och utveckling. Partierna, frånsett SD, har börjat bli rädda för sina egna grundläggande idéer och söker triangulering eller minskade konturer i tron att erövra fler väljare. Samtidigt minskar antalet partimedlemmar dramatiskt, medan antalet politiska sekreterare ökar tillsammans med utbyggda press- och kommunikationsavdelningar. 

Om man ska tydliggöra denna förändring är Reinfeldtmoderaternas omskrivning till arbetarparti, deras värnande av las och att ”toppa” Socialdemokraternas välfärdsambition i valrörelsen 2006 en tydlig illustration. Likaså mitt eget parti som är oförmöget att lösa problemen med sjukförsäkringen för att inte framstå som ett ”bidragsparti”. 

Tage Erlander skrev en gång att ”Ju mer vi försummar ideologin desto svagare blir praktiken.” Jag tror det är sant. Om Tage Erlanders generation av partiledare hade kommit tillbaka till dagens verklighet, Ohlin, Holmberg, Hedlund och Hermansson, hade de kanske gnuggat sig i ögonen och undrat vem som tagit över deras partier. 

Makten är naturligtvis en förutsättning för att driva politik. Men sökande av makt utan en grundläggande idé är i grunden äventyrligt och farligt. 

Det är uppenbart att SD i dag mycket genomtänkt söker makt utifrån idén att i grunden förändra de humanistiska värderingar som vårt samhälle är byggt på. Jag är inte liberal utan i stället socialist. Sådan är min grundläggande värdering. Jag tror att Sverigedemokraternas värsta fiende är om alla partier vågar förtydliga och driva politik utifrån grundläggande värderingar. Demokratin skulle må bättre och medlemmarna blir fler. Släpp idéerna loss det är vår! 

Peter Persson 

tidigare ordförande Socialdemokraterna i Jönköping, mångårigt kommunalråd och riksdagsledamot