Låt de ukrainska flyktingarna få stanna kvar i sina ”hemkommuner”

Kriget i Ukraina har nu pågått i mer än fem månader och något slut skönjs inte. I Kristianstads kommun finns nu cirka 350 registrerade flyktingar, mest kvinnor och barn. Cirka 120 barn gick i skolan vid terminens slut. Flertalet bor i så kallat eget boende, det vill säga hemma hos Kristianstadsbor, i sommarstugor, Attefallshus och så vidare. Både våra ukrainska vänner och värdfamiljerna upplever ju längre tiden går att man vill ha ett eget boende i vår kommun.

Så ser det ut i många svenska kommuner. Privatpersoner har upplåtit sina bostäder till de ukrainska flyktingarna som i många fall nu vill ha ett eget boende.

Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Det nya regelverket som trädde i kraft 1 juli 2022 innebär att Migrationsverket börjar anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Lagändringen innebär att Kristianstads kommun ska ta emot 96 ukrainska flyktingar som placeras här av Migrationsverket. Konkret innebär den nya lagen som beslutades av riksdagen dagen före midsommar att om boende här i Kristianstad behöver en mer permanent bostad, så vänder de sig till Migrationsverket. Verket kan då placera kvinnan och barnen var som helst i landet, inte nödvändigtvis i Kristianstad, trots att de rotat sig här. ”Den skyddsbehövande kan lämna önskemål om kommun, men myndigheten kan inte garantera att den skyddsbehövande får ett boende där” (mejl från Migrationsverket). Som var och en förstår så harmonierar inte antalet flyktingar i vår kommun, 367 med vår andel på 96 personer.

Jag anser att lagändringen är inhuman och troligen strider mot barnkonventionen. Det är en orimlig situation att flyktingar som rotat sig i en kommun, gått i skolan i kommunen och fått vänner här, ska behöva tvingas lämnas sin invanda miljö för att flytta till annan kommun i Sverige.

Riksdagen uttalade vid lagändringen att skyddssökande så långt som möjligt inte ska ryckas upp från sin invanda miljö för att flytta till en annan kommun. Den andra uppmaningen rör hur kommunerna ska ersättas fullt ut för sina kostnader för bland annat boende och skolgång.

Jag är ordförande i Kristianstads FN-förening. Vi kräver med stöd av barnkonventionen och humanitära grunder att de ukrainska flyktingar som tagit sin tillflykt till vår kommun och där barnen går i skolan, ska få stanna kvar här. Som aktiv socialdemokrat vill jag att mitt parti driver denna fråga nationellt, så att de ukrainska flyktingarna får stanna kvar i sina hemkommuner.

Jan Lindelöf, medlem i Socialdemokraterna i Kristianstad