Lars Stjernkvist: Viktigt att beslut baseras på kunskap

Foto: Christer Blondell – Mynnewsdesk – Norrköpings kommun

Det är inte särskilt konstigt att jag i dessa dagar hör mig själv och andra socialdemokrater säga vad var det vi sa. Utan tvekan, det har med vår medverkan tagits en del beslut bakåt i tiden som gynnar oss väl just nu.

Om inte Magdalena Andersson hade hållit emot när det slets och drogs i statens pengar, då hade inte regeringen haft samma möjligheter som i dag att hjälpa nödlidande företag. Det som i går framstod som övernitisk budgetdisciplin ses i dag som högsta graden av klokskap.

Över huvud taget är det många som i dag betonar betydelsen av starka offentliga system. Visst har coronakrisen avslöjat brister. Det är företagare som saknar tillräckligt skyddsnät och det är regioner som får kritik för att inte ha samlat på sig tillräckligt med skyddsmaterial. Men underliggande finns i de flestas resonemang en insikt om att kriser klaras bäst i samhällen med starka offentliga system.

Jag har hört ordet solidaritet fler gånger och från fler håll än på mycket, mycket länge. Så som sagt, det är inte konstigt om jag och en del andra mumlar ett vad var det vi sa.

Jo, vi mumlar eftersom vi förstår att det just nu inte är läge för förnumstig efterklokhet. Just nu måste alla krafter samlas för att bekämpa virusspridningen. Vem som hade rätt eller fel igår spelar mindre roll.

Dessutom kan ingen av oss vara riktigt säker på vem som får rätt. Nu är det många som hyllar den svenska modellen med självständiga myndigheter. Också det är något som vi socialdemokrater länge har försvarat. Coronaviruset utgör en fiende som vi försöker bekämpa samtidigt som vi lär känna den. Just därför har det funnits fördelar med den tröghet som följer av att vi har självständiga myndigheter och ett starkt lokalt inflytande. Den inbyggda eftertänksamheten har gynnat oss så här långt.

Samtidigt måste vi ödmjukt erkänna att när tsunamivågorna drabbade tusentals svenskar på andra sidan jordklotet var inte trögheten en lika given fördel.

Trots det, jag tror och hoppas att analyserna efter coronakrisen kommer visa att det finns fördelar med vår styrmodell. Visst är det viktigt med snabba beslut ibland, men det är ännu viktigare att beslut baseras på tillgänglig kunskap och erfarenhet. Och att det även i ett krisläge finns utrymme för en anständig demokratisk process.

Hur som helst, på en punkt vågar jag redan nu dra en tvärsäker slutsats. Oavsett styrmodell, det spelar roll hur personer i ansvarig ställning agerar. Om det i ledningen finns politiker som fnyser åt sakkunskap och letar syndabockar, då är risken för felbedömningar överhängande. Om vi har politiker som i alla lägen söker bekräftelse på sina egna dogmer, då lever vi riktigt farligt.

Om vi däremot har politiker som kliver fram, är tillgängliga och tar ansvar, då påverkar det tryggheten. Om de dessutom har stor respekt för kunskap och forskning – i både kristider och till vardags – då ökar i alla fall min framtidstro.

Jag har varit politiskt aktiv i 40 år, men aldrig varit i närheten av dagens svåra avvägningar. Avvägningar som bokstavligen handlar om liv och död. Mitt i all panik och oro känns det bra att vi har ansvariga som lyckas hålla huvudet kallt och har lagom mycket is i magen.

Och det sistnämnda har inget med partipolitik att göra.

Lars Stjernkvist är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping