Lars Stjernkvist: Snabba spår går mot framtiden

Under mina år som kommunalråd i Norrköping ökade bostadsbyggandet från något hundratal per år till över tusen. Kurvan över antalet nya jobb sköt också fart. Plötsligt kunde vi jämföra oss med Uppsala och andra tillväxtstäder.

Jag förstår vad du tänker. Att det här är ett före detta kommunalråds försök att forma bilden av det egna livsverket. En skrytvals.  Nej, så är det inte. Om någon ska stå staty, förslagsvis utanför den järnvägsstation som snart ska byggas, så är det Catharina Elmsäter Svärd (M). Hon var ansvarig minister när beslutet om att bygga ny järnväg mellan Linköping och Stockholm togs. 

just nu flyttas den gamla godsbangården för att ge plats till den nya stambanan genom Norrköping

Uppgången i Norrköping har förstås flera förklaringar, men det är svårt att underskatta betydelsen av förbättrade kommunikationer. Beslutet som togs 2012 var startskottet för en kraftig ökning av investeringarna. Norrköping blev en del av en större arbetsmarknadsregion. I dag pågår järnvägsbygget för fullt. En bibana har redan invigts och just nu flyttas den gamla godsbangården för att ge plats till den nya stambanan genom Norrköping.

Jag är i grunden skeptisk till storvulna politiska visioner. Självklart måste politiken ha en riktning, utgå ifrån en grundläggande syn på samhället och människan, men det är viktigt att hela tiden anpassa den vardagliga politiken efter en föränderlig värld. Därför har jag förståelse för att den nuvarande regeringen har stoppat planerna på höghastighetståg. Kostnaderna har sprungit iväg, och det är möjligt att Sverige är för litet för supertåg som ska gå i över 300 kilometer i timmen och som därför kräver en speciell och dyr teknik. 

varför regeringen i stort sett stoppar all planering av ny järnväg

Däremot förstår jag inte varför regeringen i stort sett stoppar all planering av ny järnväg. Jo, det som redan är på gång, Ostlänken, ska byggas klart, men som bekant har regeringen pausat all planering för nya stambanor i övriga Sverige. 

Jo, det är dyrt att bygga ut järnvägen även för konventionella tåg, som går i ”blygsamma” 200 kilometer i timmen. Men erfarenheterna från Norrköping är tydliga, det finns en intäktssida. Till det ska läggas miljövinsten.  Det finns hur mycket forskning som helst som visar sambandet mellan ekonomisk utveckling och snabba och smidiga kommunikationer.  Därför betyder pausen att utvecklingen bromsas i Borås och Hässleholm och Älmhult och på andra ställen där planeringen för ny järnväg kommit en bra bit. 

Det känns som länge sedan, men 2014 lanserade Reinfeldtregeringen Sverigebygget.  Hundratals miljarder kronor skulle satsas på över 100 000 nya bostäder, det skulle byggas höghastighetståg mellan landets tre storstadsregioner. 

inte särskilt förtjust i storvulna visioner, o

Jag är som sagt inte särskilt förtjust i storvulna visioner, och tillhörde inte dem som ropade halleluja den gången. Därför var det bra att Tomas Eneroth och S-regeringen tog ner planerna till en mer jordnära nivå. 

Men om jag måste välja mellan Reinfeldts vision och Kristerssons brist på ambition, då väljer jag trots allt det förstnämnda.

Lars Stjernkvist var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping 2010–2020 och tidigare partisekreterare (S)