Lars Stjernkvist: Regeringen behöver anstränga sig mer för att samla

När man talar om säkerhetspolitik är det viktigt att väga orden på guldvåg, skriver Lars Stjernkvist.

Det händer sällan något som jag inte känner igen. Alla politiska händelser, stora och små, är visserligen unika, men för det mesta blir jag trots det påmind om att det faktiskt har inträffat något liknande, någon gång, någonstans.

Jag inser att jag har varit med ett tag, men jag har aldrig upplevt ett lika säkerhetspolitiskt läge som dagens. Många experter gör jämförelser med tiden före andra världskriget, och jag har inga invändningar mot den analysen.

Jag har inte heller något skäl att ifrågasätta regeringens retorik med anledning av läget. Som bekant skärptes tonen ytterligare i samband med Folk och Försvars konferens i Sälen.  Carl-Oskar Bohlin (M), ansvarigt statsråd för civilförsvaret, förklarade att det kan bli krig. Och sättet han sa det på gjorde att vi alla förstod att det här var en skärpning, att läget har blivit ännu allvarligare.

Jag är inte beredd att säga emot i denna fråga. Regeringen har tillgång till bättre kunskaper och bättre underlag än jag. Trots det är det något som skaver.

då behöver vår omvärld få veta att vi har en regering som i ord och handling företräder hela Sverige

Om en regering gör bedömningen att det säkerhetspolitiska läget har blivit allvarligare, och att det därför finns skäl att justera analysen och skärpa retoriken från svensk sida, då måste rimligen den första slutsatsen vara att bredda stödet för den nya bedömningen. Att dela med sig av underlagen och diskutera dem med andra partier. Det finns alltid skäl att skapa bredast möjliga samsyn i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, och i ett allvarligt läge, med risk för krig, är det en absolut självklarhet. Då behöver våra egna invånare och då behöver vår omvärld få veta att vi har en regering som i ord och handling företräder hela Sverige.

Jag vet inte hur talet i Sälen hade förberetts, vilka kontakter som hade tagits, men uppenbarligen blev många överrumplade. Förvirringen var stor.

Den förra regeringen inledde en förstärkning av försvaret som den nuvarande regeringen fullföljer

Det här är anmärkningsvärt inte minst då det finns ett mycket starkt stöd för regeringens försvars- och säkerhetspolitik. Den förra regeringen inledde en förstärkning av försvaret som den nuvarande regeringen fullföljer. Beslut som har tagits har fått ett starkt stöd i riksdagen.  Den enigheten i handling borde bädda för att regeringen även kan få stöd i stora delar av riksdagen för sitt sätt att beskriva läget.

Orden är alltid viktiga. Vad vi säger påverkar andras reaktioner och ageranden. När det gäller försvars- och säkerhetspolitiken är orden särskilt viktiga. Här gäller det att väga varje stavelse på guldvåg, att söka efter formuleringar som bidrar till den samling och mobilisering som behövs i ett allvarligt läge.

det borde vara varje regerings skyldighet att göra sitt yttersta för att samla ett så starkt stöd som möjligt i frågor som handlar om vårt lands trygghet

Jag har skrivit om det tidigare, och jag gör det igen; vi har fått ett hårdare debattklimat och en ökad polarisering. Numera bråkas det högljutt även i frågor där det uppenbarligen finns en stor samsyn i sak, som migrationspolitiken. Jag hävdar definitivt inte att det är ett partis eller en regeringens fel att det har blivit så här. Däremot hävdar jag att det borde vara varje regerings skyldighet att göra sitt yttersta för att samla ett så starkt stöd som möjligt i frågor som handlar om vårt lands trygghet och våra relationer med omvärlden.

Apropå att jag har varit med ett tag, jag vet inte om vi tidigare har haft en regering som lyckas bidra till så mycket bråk och förvirring i frågor där det finns en bred enighet.

Lars Sternkvist är chef för kansliet för ett hållbart arbetsliv i Regeringskansliet samt tidigare kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och partisekreterare (S)