Lars Stjernkvist: Högerns principlösa klimatpolitik är inte pragmatism

Högerregeringens förslag att sänka reduktionsplikten maximalt är inte pragmatism, utan principlöshet, skriver Lars Stjernkvist.

För mig finns det inget vackrare ord än pragmatism. Det handlar helt enkelt om att veta vad man vill, men samtidigt känna av vad som är möjligt att åstadkomma för tillfället. Resultatpolitik och lyhördhet i en skön förening.

Mot den här bakgrunden borde jag kanske ha förståelse för Kristerssonregeringens miljöpolitik. Målen för klimatpolitiken ligger fast, och det betyder att Sverige ska komma ner till nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Den principiella inställningen är alltså glasklar. Men som bekant är det tuffa tider och därför har regeringen sagt att reduktionsplikten ska sänkas till lägsta möjliga nivå.

med pragmatismen som argument vill regeringen sänka reduktionsplikten och därmed lätta på bilisternas börda

Reduktionsplikt är inte det vackraste ord jag vet. Tvärtom, det känns fyrkantigt i munnen. Plikten handlar om att stegvis blanda in mer biobränsle i bensinen och dieseln och att därmed minska utsläppen. Det är bra för miljön, men det finns en baksida, nämligen att priset pressas upp. Alltså, med pragmatismen som argument vill regeringen sänka reduktionsplikten och därmed lätta på bilisternas börda.

Jag håller inte alls med.

Sverige är trots allt ett rikt land och därför har vi ett särskilt ansvar att klara klimatmålen. Vi har ett ansvar för att gå före och göra de investeringar som gör det lättare för andra att följa efter. Enligt de myndigheter som följer utvecklingen är reduktionsplikten en avgörande förklaring till att vi har en möjlighet att nå målet. En analys som gjordes för något åt sedan visar att reduktionsplikten kan minska utsläppen med 6,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030. Be mig inte förklara vad det betyder tekniskt, men jag har förstått att det är en betydande andel av transportsektorns totala utsläpp.

Regeringens politik bygger alltså på att klimatmålen ska nås, men först ska utsläppen öka

Regeringens politik kommer att leda till ökade utsläpp, och det är inte jag som illasinnad S-krönikör som påstår det. Det framgår av regeringens egna bedömningar. Regeringens politik bygger alltså på att klimatmålen ska nås, men först ska utsläppen öka. Regeringen planerar att gå framåt men tar först några rejäla kliv bakåt.

En regering måste ha fötterna på jorden och hela tiden vara beredd att justera politiken när verkligheten förändras. Utan tvekan, just nu förändras verkligen dramatiskt. Därför finns det många skäl att nogsamt pröva alla möjligheter att stödja hushåll som drabbas hårt av krig och lågkonjunktur. Men det finns självklart ingen naturlag som säger att miljön måste betala priset.

pragmatism är bland de vackraste orden jag vet

Åter igen, pragmatism är bland de vackraste orden jag vet.  Därför har jag full förståelse för att man ibland måste ta ett lite kortare steg än man tänkt sig. Men att ta stora kliv bakåt, det är allt annat än pragmatiskt. Det är snarare ett uttryck för principlöshet.

Rädda reduktionsplikten är kanske inte den klatschigaste förstamaj-parollen. Men det är banne mig en paroll präglad av solidaritet och framtidstro.

Lars Stjernkvist var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping 2010–2020 och tidigare partisekreterare (S)