Lars Stjernkvist: Engagemang är det som vinner val

Lars Stjernkvist: S lär behöva kompromissa även framöver.

”Socialdemokratin är en folkrörelse som aldrig har och aldrig kommer att låta sig dirigeras av enskilda personer…En partiordförandes första uppgift är att kunna lyssna till rörelsen.”