Lars Engqvist: Löfven, bjud in svensk press till överläggning!

Det är förvånansvärt att det inte förs någon politisk debatt om utvecklingen inom tidningsbranschen. Om det vore så att de förändringar, som vi nu ser, bara handlar om ett teknikskifte – att papperstidningarna sakta men säkert ersätts med digitala upplagor – skulle det politiska ointresset vara förklarligt. Men det är inte bara ett teknikskifte. Det handlar om radikalt ändrade villkor för den politiska demokratin!

En av den moderna demokratins förutsättningar är tillgången till en nyhetsförmedling, som bygger på sanningssökande, granskning av makten, faktakontroll, källkritik och källskydd. Förtroendevalda såväl i riksdag och regering som i kommuner och landsting ska räkna med att nyhetstidningarna följer den politiska debatten och granskar deras fögderi.
Som en lycklig omständighet har nyhetsjournalistiken under mer än ett sekel kunnat finansieras med en kombination av prenumerationsavgifter och annonsinkomster.

Tidningarnas redaktionella innehåll har varit en attraktiv miljö också för de kommersiella budskapen.

”Det blir allt svårare att finansiera nyhetsjournalistiken.”

Det är denna omständighet som nu förändras i rasande takt. Internet erbjuder annonsörerna nya, mera direkta och effektivare vägar till marknaden. Så när tidningarna byter från papper till digital distribution följer inte annonsörerna med. Det blir allt svårare att finansiera nyhetsjournalistiken.

Finansmannen och mångmiljardären Warren Buffett ruskade nyligen om den amerikanska mediebranschen

”Dagstidningarna är rökta”, sa han i en tv-intervju. Uttalandet fick stor uppmärksamhet inte bara för att Buffet anses ha en unik blick för vad som är ekonomiskt hållbart, utan för att han har ägarintressen i en mängd tidningar över hela USA.

Buffett menar att de flesta dagstidningarna kommer att läggas ned. Bara några få kommer att överleva, däribland New York Times, Washington Post och Wall Street Journal. I stort sett hela USA utanför New York och Washington blir utan dagspress.

Samtidigt som Buffett uttalade sig om den amerikanska tidningsmarknadens framtid redovisade tidningen Dagens Media hur det går för den svenska pressen. Det är verkligen ingen munter läsning.

”2019 slog tidningsföretagen ännu ett dystert rekord i annonstapp.”

2019 slog tidningsföretagen ännu ett dystert rekord i annonstapp. Tidningshusen förlorade 750 miljoner i annonsintäkter. Det är 100 miljoner mer än vad staten skjuter till i mediestöd.

Landsortstidningarna står för merparten av tappet. Annonsintäkterna gick ner med 412 miljoner, vilket motsvarar 16 procent. Värst drabbade är Mittmedia och Hall Media, som båda förlorade 22 procent av sina annonsintäkter. Det mest illavarslande är att mediehusen med några få undantag också tappar intäkter på digitala annonser.

Nu är det bråttom i tidningshusen. Nya förslag till kostnadsminskningar arbetas fram. Antalet journalister kommer att minska och lokalredaktioner läggas ner. Säkert kommer flera koncerner också att helt lägga ner tidningar, såsom Gota Media gjorde i höstas, när företaget med bara några dagars varsel la ner Östra Småland.

”Också här är det en uppenbar risk att Sverige utanför Stockholm blir utan dagspress.”

Sverige tar nu snabba kliv på den dystra väg som Buffet Warren pekade ut för USA. Också här är det en uppenbar risk att Sverige utanför Stockholm blir utan dagspress. I ett samhälle där Facebook och Twitter står för nyheterna överlever inte demokratin.

Statsministern bör bjuda in den svenska pressens organisationer till överläggningar om hur nyhetsjournalistiken kan räddas.

Gör något innan det är för sent.

Lars Engqvist är tidigare chefredaktör, socialminister och landshövding