Lärare förlorar sin status genom den politiska styrningen

Lärarutbildningen ska nu åter igen reformeras – lärares status sänks och professionaliteten förloras. Det skriver Åsa Morberg.