Länsmuseerna: ”Verksamheten hotas i grunden”

Dalarnas Museum. Foto: Creative Commons

AiP har frågat Sveriges länsmuseer om den finansiella och kulturella krisen. De vittnar om stora utmaningar, akuta tillfälliga tillskott och lån i väntan på en långsiktig lösning på underfinansieringen.
Dalarnas museum utesluter inte konkurs.