Länet oense om flyktingfördelning

Foto: Wikimedia Commons, user Fred

Politikerna i Stockholms län vill ha en ny modell för fördelning av nyanlända. Men de lyckas inte komma överens.

– Vi står extremt långt ifrån varandra, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I våras trädde den lag i kraft som anger att alla kommuner måste ta emot nyanlända. Enligt Claes Thunblad finns det i Stockholms län ett missnöje med den modell länsstyrelsen hittills använt för fördelning av nyanlända. Den uppfattas som krånglig.

–  Vi har sagt till länsstyrelsen att vi vill ha en bättre modell.

M och S inom KSL – Kommunförbundet Stockholms län – har tittat på olika fördelningsmodeller inför 2017. Claes Thunblad representerade S. Men det blir inget gemensamt inspel till länsstyrelsen.

Claes Thunblad

Claes Thunblad (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Järfälla

– Vi var framför allt inte överens om hur vi ska se på tidigare mottagande i kommunerna, säger Thunblad.

Enligt honom finns det två parametrar att ta hänsyn till: tidigare mottagande och invånarantal. Södertälje bör till exempel ta emot noll med tanke på hur många de tagit emot via ebo, det vill säga asylsökande som inte placeras via migrationsverket.

Mats Gerdau (M), ordförande i KSL,  bekräftar bilden att de inte är överens.

– Det stämmer väl, vi konstaterar att läget är ett annat i dag. Det är tio, femton gånger fler som kommer nu, dessutom är det en tvångslag. Det blir en pålaga där kommunen inte har något att säga till om. Vi måste kunna se över parametrarna, säger Gerdau.

Han konstaterar att  alla kommuner har samma svårigheter.

– Skillnaden mot förut är att kommunerna nu är skyldiga att ordna bostäder. Och det har alla kommuner svårt med.

Mats Gerdau lägger stor vikt vid bostadsfrågan. Och han anser inte att ebo ska påverka fördelningen. Förmågan att ordna bostäder blir varken större eller mindre på grund av ebo.

– Ebo går ju ut på att flyktingarna själva ordnar bostad.

Claes Thunblad har en helt annan inställning.

– Det rimliga är att ta hänsyn till mottagande på totalen. Man kan inte skilja på ebo och Migrationsverkets siffror, säger Thunblad.

Moderaterna har landat i att man bör fördela på ett sätt som står i proportion till den befolkning kommunen har. Det ska ha en större tyngd.

– Men sossarna vill ha dagens modell. De är inte beredda att vika sig en meter.

En bild Claes Thunblad inte verkar dela.

– Vi var beredda att gå ganska långt för att komma överens och säga att invånarantal skulle styra till 90 procent, och tidigare mottagande bara tio procent. Men vi kom ingen vart.

Enligt Thunblad ville M att enbart invånarantal skulle styra.

– Men det skulle ju innebära att de som i dag inte tar emot kan fortsätta att inte ta emot.

– Hela landet har klarat det här, men inte vi.

Frågan om en eventuell ny modell hamnar nu hos länsstyrelsen.

– Jag förväntar mig som S-kommunalråd att man följer regeringens syfte att fördela ansvaret mellan kommunerna, säger Thunblad.