Landshövdingens utspel splittrar

Landshövding Chris Heister vädjar till regeringen att tänka om vad gäller antalet nyanlända till Stockholmsregionen. Bostadsbristen är alarmerande.

– Det är anmärkningsvärt att hon säger så, hon har inte pratat med min kommun, säger Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande (KSO) i Järfälla.

Kommunsiffrorna för Stockholms län blir snart klara och det är länsstyrelsens ansvar att fördela antalet nyanlända till kommunerna.

– Det handlar om att vi har en övergripande lägesbild. Men vi har i alla frågor alltid ett nära samarbete med länets kommuner, ibland är vi överens, ibland inte, säger Magdalena Bosson, länsöverdirektör på länsstyrelsen.

En övergripande parameter i fördelningstalet per region är arbetsmarknaden. Det gör att Stockholms län väntas få ta emot 30 procent av alla nyanlända.

– Det är en stor ökning och det blir det i kraft av arbetsmarknaden. Men vi är oroliga över att bostadsfrågan inte finns med i modellen.

Ett sätt att hantera det är att fördela antalet nyanlända utifrån i vilken kommun bostadsmarknaden ser bäst ut.

– Men här har ju det ingen betydelse, vi har bostadsbrist i hela länet.

KSO i Nacka, Mats Gerdau (M), sympatiserar med landshövdingens utspel.

– Absolut, vi tycker väl alla att det är väldigt många och jag tycker det är bra att landshövdingen markerade. Det går inte att få fram fler bostäder. Man kan inte lagstifta att man ska trolla med knäna.

Hans egen kommun planerar dock grundligt för ett ökat mottagande.

– Vi gör allt vi kan. Vi har köpt in villor, bostadsrätter, bygger om en skola, byggt om ett torp, bygger modulhus på stadshusparkeringen.

Boel Godner (S), KSO i Södertälje:

– Jag tycker man går i de moderatstyrda norrortskommunernas fälla. De vill till varje pris uppenbarligen inte ta emot alla de flyktingar de ska anvisas. Det här är kommuner som tittat på när Södertälje tagit emot 1000 flyktingar om året utan att kunna påverka det, säger Boel Godner.

– Nu ska de avgöra att det är bostadsbrist och inte kan ta emot flyktingar. Det är avskyvärt.

Claes Thunblad i Järfälla är också kritisk till både landshövdingens utspel och M-kommunerna.

– Jag tycker att det har blivit en slafsig debatt. En del kommuner skyller på att de inte har bostäder, men det är inte relevant. De kan också bygga bostäder.

– Om man fortsätter att säga vi har inga lägenheter, vi har inga skolplatser, då permanentar vi förhållandena som råder nu.

Han upplever att flera alliansledda kommuner lever som om det fortfarande är en fråga om ”om” de ska ta emot.

– Vi har försökt hitta snabba lösningar sedan i våras. I Järfälla har vi öronmärkta lägenheter i allmännyttan, det finns modulhus även om vi inte ännu behövt bygga några.

– Vi arbetar också med privata aktörer, säger Claes Thunblad (S), Järfälla.