”För lågt pris på hemtjänsten”

Priset på hemtjänsten vid personalövertagande i Skarpnäck borde ha varit dubbelt så högt.

– Lite beroende på hur man ser det känns värdet för lågt, säger Tomas Hjelström, ekonomie doktor i företags­värdering vid Handelshögskolan.

Stockholms Tidningen har låtit Tomas Hjelström ta del av det värdeutlåtande som legat till grund för priset när en chef i stadsdelsförvaltningen Skarpnäck tar över en del av hemtjänsten.

Nämnden har beslutat att överlåta verksamheten för 1 550 000 kronor. Tomas Hjelström anser att värdet på verksamheten är beroende av diskussionen om att förbjuda vinster i de här verksamheterna.

– Om man ser ett förbud mot vinster som ett reellt hot inför framtiden är priset mycket motiverat.

– Om man väljer någon annan lösning anser jag att det är lågt.

I offentlig regi har verksamheten gett ett överskott på cirka 438 000 kronor. Priset för verksamheten är satt till 1 550 000 kronor. Det är betydligt högre än vid tidigare avknoppningar och cirka fem gånger överskottet i kommunal regi om man tar bort skatt på detta. Tomas Hjelström anser dock att tio gånger vinsten, det vill säga cirka tre miljoner kronor, är mer rimligt.

– Det är rimligt utifrån en normal värdering av framtida utdelningsmöjligheter under förutsättning att verksamheten kommer att bestå under längre tid. Detta är under premisserna att överskottet inte förändras.

Han anser att en effektivisering av verksamheten gör värdet ännu högre.

– Om man i privat regi kan effektivisera verksamheten, vilket är tanken, så är värdet högre. Det är fullt möjligt att överskottet kan öka till en miljon kronor per år. Det sker genom att dra ned med strax över en heltidsanställd. Det gör att priset är intjänat på ett och ett halvt år.

Tomas Hjelströms slutsats är att värdet kan ligga så högt som tio miljoner kronor.

– Kärnfrågan är vad som händer lagstiftningsmässigt beträffande möjligheten att göra vinster i den här typen av verksamhet. Det slår kraftfullt mot värdet om det skulle komma en begränsning, säger Hjelström.

Ordförande i stadsdelsnämnden, Sonny Österman (M), hänvisar till att värdering skett i enlighet med riktlinjerna från staden.

Med Tomas Hjelströms resonemang bör kanske riktlinjerna för värdering i så fall ändras. Men det är inte det viktigaste trots allt.

Tomas Hjelström hänvisar till balansen mellan riktlinjerna och staden som upphandlare. Han anser att det aktuella priset är lågt utifrån antagandet att utföraren effektiviserar och eventuella förändringar tillfaller henne. Staden bör agera som en professionell upphandlare och pressa priserna om de ansvariga ser att det finns utrymme för det. Det handlar om att pruta.

Motsvarande bör ske mot det allmänna som därmed också får ett effektiviseringstryck på sig.

– På det sättet får skattebetalarna del av den effektivisering som görs, säger Hjelström.

Claes Elmgren, gruppledare för S i Skarpnäck, anser att chefen som tar över verksamheten knappast skulle göra det om hon inte såg en möjlighet att göra ytterligare vinst.

– Generellt finns uppfattningen att det är svårt att få hemtjänstverksamheter att gå med vinst. Det säger man även från centralt håll.

– Men vi såg ju här i veckan vad som hände med vårdcentralen Serafen. Det är ju inte omöjligt att hon säljer verksamheten snart och den betingar säkert ett bra pris på marknaden.