Lägg förslag om minskade klyftor

Janwikifoto, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Den samlade högern fick majoritet i riksdagen efter det senaste valet. Vårt parti kunde välja mellan att gå i opposition… Läs mera »