”Kyrkan ska vara en schyst arbetsgivare”

Jesper Eneroth. Foto: Socialdemokraterna

Det drar ihop sig till valrörelse, den 19 september är det kyrkoval. Och det är mycket som står på spel, menar Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen.

– Sverigedemokraterna kraftsamlar tillsammans med Alternativ för Sverige. Det uppskruvade men också farliga tonläge som präglar samhället i stort men också kyrkan har tvingat oss att vässa oss. 

Hela 600 nomineringsgrupper med närmare 27 000 kandidater ställer upp i valet i Svenska kyrkan, som har 5,8 miljoner medlemmar. 

Socialdemokraternas valmanifest är fastställt av partistyrelsen och många partimedlemmar har nyss fått mejl om det. Det finns flera frågor där Socialdemokraternas kyrkopolitik skiljer sig från andra partier, enligt Jesper Eneroth. 

– Vi brukar lyfta fram tre saker. Den öppna folkkyrkan, att vi ska ha en demokratisk struktur och att alla behandlas lika oavsett om man är troende eller inte, medlem eller inte. Det andra angränsar till det och handlar om att stå upp för våra värderingar.

I årets valmanifest lyfter Socialdemokraterna fram att man står för en feministisk kyrkopolitik. Så tydliga har man inte varit tidigare, enligt Jesper Eneroth.

Det betyder framför allt kamp mot diskriminering. 

– I den här kontexten innebär det till exempel att aldrig acceptera att kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön i sin tjänsteutövning, det är fortfarande en relevant fråga i vissa delar av landet. Och att samkönade par aldrig ska stöta på en församlingspräst som inte vill viga dem. 

I årets valmanifest lyfter Socialdemokraterna fram att man står för en feministisk kyrkopolitik. Så tydliga har man inte varit tidigare, enligt Jesper Eneroth. 

– Det gäller dels frågan om diskriminering av kvinnliga präster men till exempel också att trots att vi i dag har fler kvinnliga än manliga präster så är män överrepresenterade på i stort sett alla ledande positioner. Det är tydligt att det finns ett glastak.

Men den fråga där S skiljer sig mest från andra nomineringsgrupper rör Svenska kyrkan som arbetsgivare.

Men den fråga där S skiljer sig mest från andra nomineringsgrupper rör Svenska kyrkan som arbetsgivare.

– Vi är den enda gruppen som lyfter den frågan. Det handlar om att kollektivavtal ska gälla inte bara för de anställda i Svenska kyrkan utan även för underleverantörer.

Vare sig det är stenarbetare som är medlemmar i IF Metall, de 6 000 medlemmar i Kommunal som arbetar i kyrkor, eller någon annan yrkesgrupp, kräver Socialdemokraterna att de ska ha schysta villkor.

Klimatomställningen är en annan fråga som tar större plats i årets valmanifest. S vill bland annat att Svenska kyrkan ska jobba klimatsmart med sin skogsförvaltning och att byggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn tagen till klimat och miljö. 

– Det är ju inte nya frågor men de tar större plats i år, säger Jesper Eneroth.  

Fakta:

Det socialdemokratiska valmanifestet har följande rubriker: 

• En nära och öppen folkkyrka.

• Svenska kyrkan – ett föredöme som arbetsgivare. 

• Kamp mot diskriminering – en feministisk kyrkopolitik. 

• Ett tillgängligt kulturliv. 

• Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet. 

• En socialt hållbar kyrka i hela världen. 

Manifestet kan läsas och laddas ner på socialdemokraterna.se/s-i-svenska-kyrkan