”Kvotering är ett odemokratiskt verktyg”

Vad är egentligen feminism? Handlar det om att se ojämlika strukturer mellan könen och vilja förändra dem, som Annika Strandhäll menar. Eller är det ett onödigt ord om man är socialdemokrat, som Jan Emanuel tycker.

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor:

1. Vad betyder feminism för dig?

Feminism handlar om att se ojämlika strukturer mellan kvinnor och män och en vilja att förändra dessa. En utgångspunkt för den feministiska analysen är att det är skillnad mellan kön och könsroller. Feminismen jobbar med könsroller, det vill säga att frigöra individen från begränsande idéer om vad kvinnor och män, flickor och pojkar, kan vara.

2. Är kvotering ett bra verktyg?

Kvotering är den sista åtgärden i verktygslådan. Det är något man ska överväga i brist på andra alternativ när vi ser att utvecklingen inte rör på sig. Det finns inget egenvärde i att införa kvotering. Föräldraledigheten är ett område där vi ser att utvecklingen stannat av och där vi skulle behöva öronmärka fler dagar för att putta på utvecklingen i mer jämställd riktning.

3. Är det ett problem att vissa branscher domineras av kvinnor eller män?

Ja, de könsbundna utbildnings- och yrkesvalen innebär ju att man går miste om halva befolkningens kompetens inom respektive bransch. Dessutom vet vi att könsblandade arbetsplatser ofta fungerar bättre. Faktum är att den könsuppdelade arbetsmarknaden är en av våra största jämställdhetsutmaningar. Kvinnor återfinns i branscher med sämre arbetsvillkor, lägre lön och status, och män i branscher med högre lön och bättre arbetsvillkor. De senaste åren har könsgapet minskat något. Det beror på att kvinnor i högre utsträckning gått till mansdominerade branscher. Vi ser inte motsvarande vilja bland män att arbeta inom kvinnodominerade yrken. Denna flykt från kvinnodominerade yrken skapar enorma problem för kompetensförsörjningen i skolan och i vården. Det enda sättet att lösa detta är att förbättra arbetsvillkoren, öka personaltätheten och minska stressen inom välfärden. Yrken som lärare, sjuksköterska, socialsekreterare och förskollärare måste återigen bli attraktiva yrken på arbetsmarknaden. Inte bara för att locka män, utan för att det är yrken som bär upp hela vårt samhälle. Det här är inte bara en jämställdhetsfråga utan en ödesfråga för hela samhällsutvecklingen.

Jan Emanuel, socialdemokrat och entreprenör:

1. Vad betyder feminism för dig?

Ett onödigt ord. Är du socialdemokrat så behöver du inte lägga till att du är för ett starkt och rättvist samhälle. Du behöver inte säga att du är rättviseist. Det ingår i socialdemokratin. Du behöver inte ett begrepp till för att förklara att du är för ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma värde och rättigheter, för det ingår. Tror du inte på det är du inte socialdemokrat. Dumt också att använda ett begrepp, en -ism som utgår ifrån en felaktighet. Att män förtrycker kvinnor. Att det existerar ett patriarkat och en könsmaktsordning som kvinnor skolas in i och hålls i beroendeställning av män. Att samhället framhåller manliga beteenden som mer värda än kvinnliga. Att män och kvinnor tävlar mot varandra. Att vi står på olika planhalvor. Verkligheten är tvärt om. Män och kvinnor bär varandras bördor, kämpar tillsammans och älskar sina barn ihop. Vi står på en planhalva och resten av den kamp som är livet är på den andra. Feminismens grundidé är per definition fel. Patriarkatets diktatur är ett påhitt i dagens Sverige. Det finns förtryckande kulturer där ute som förtrycker kvinnor. Mot dem ska vi socialdemokrater kämpa med alla till buds kända medel, tillsammans. Just för att vi är socialdemokrater. Överallt där kvinnoförtryckets vidriga ansikte visar sig, ska vi bekämpa det med alla till buds existerande medel.

2. Är kvotering ett bra verktyg?

Nej. Det är ett dåligt och felriktat verktyg. Ett odemokratiskt verktyg som sätter kön före annat. Inom kort är kvinnor i majoritet inte bara på våra högskolor, utan också i våra styrelser, ledningar och ägargrupper. Det är för att de varit bättre än oss män i skolan. För att de prioriterat och gjort de val som placerat dem där. Det vore galenskap att tvinga bort en kompetent och strävsam kvinna från en styrelse för att låta en man ta platsen bara för att han är en man som gjort andra val i livet.

3. Är det ett problem att vissa branscher domineras av kvinnor eller män?

Då samhället ska bestämma vilka som ska jobba med vad beroende på kön, är vi på en farlig väg till ett farligt och odemokratiskt samhälle. Att vi skulle tvinga kvinnor, som valt andra yrken att jobba med något annat bara för att det är bättre avlönade, vore bisarrt och ett utfall av ett samhälle som inte har något med socialdemokrati att göra. Snarare kommunism. Ett system