”Kvinnors och barns rättigheter har varit en röd tråd för mig”

Kvinnors och flickors rättigheter går som en röd tråd genom allt vad Åsa Regnér gjort. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

I augusti tillträder Åsa Regnér, tidigare bland annat statsråd i S-regeringen 2014–2018, som generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige. Men än så länge har hon fullt upp med uppdraget som biträdande chef för FN-organet UN Women.