Kvinnor måste få mer plats i klimatomställningen

Svåra kriser drabbar kvinnor och barn värst och innebär oftast bakslag för jämställdheten, skriver Heléne Fritzon. Foto: Socialdemokraterna i EU

EU har som mål att gå från en kol- och stålunion till att bli en klimatneutral och grön union. Denna omställning är bara möjlig genom politisk vilja, konkreta åtgärder och jämställdhetsintegrering. Mitt krav på den internationella kvinnodagen är därför att den gröna omställningen måste gå hand i hand med jämställdheten. Det skriver Europaparlamentariker Helene Fritzon (S).

Svåra kriser drabbar kvinnor och barn värst och innebär oftast bakslag för jämställdheten. Vi såg det under finanskrisen och nu också under pandemin och vi ser det redan i det pågående kriget i Ukraina. Klimatkrisen är inget undantag. Vi ser redan konsekvenser i form av ökade klassklyftor, orättvisor och bristande jämställdhet i den klimatkris som vi lever mitt uppe i.

EU har två ambitiösa planer. 2020 presenterade kommissionen en jämställdhetsstrategi som lovar målinriktade åtgärder och förstärkt jämställdhetsintegrering. Förra året klubbade EU en helt ny och ambitiös klimatlag. Till denna lag hör också en särskild handlingsplan för att uppnå klimatneutralitet.

På internationella kvinnodagen kräver jag att den gröna omställningen ska gå hand i hand med jämställdheten.

Det är nu dags att gå från ord till handling. På internationella kvinnodagen kräver jag att den gröna omställningen ska gå hand i hand med jämställdheten.

Klimatkrisen kommer innebära stora förändringar. Framtiden för Europa vilar på en grön ekonomi med jämställdhet i fokus. Vi socialdemokrater är vana vid att bygga om och bygga upp samhället, därför är vi det parti som på riktigt kan ta vår union från en kol- och stålunion till en klimatneutral och jämställd union.

I det arbetet måste fler kvinnor få ta plats. Vi vet att kvinnor tar ett större ansvar för klimatet, de handlar mer hållbart, åker med kollektivt och tänker klimatsmart. Deras kompetens och syn på samhället måste finnas med i de beslutande rummen. Det är ett slöseri med kunskap och oansvarigt om vi stänger ute kvinnorna.

Vi socialdemokrater har satt upp målet att EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten i världen. Dit når vi endast om klimatkampen och kampen för ett jämställt Europa går hand i hand. Det är först då vi kan bygga det starkare, grönare samhället för alla!

Heléne Fritzon är EU-parlamentariker och vice ordförande i Soc&Dem-gruppen