Kultur för alla viktigt i väst

Biografen Draken i Folkets Hus i Göteborg. Foto: VGR

Västra Götalandsregionen har antagit en ny kulturstrategi och i den pekas ut hur viktigt sambandet mellan kultur och demokrati är. Kultur är också en del av ”det goda livet” tillsammans med bland annat hälso- och sjukvård.