Krönika: Vem känner oro?

Boende i Tensta med omnejd har länge uttryckt stor oro för utvecklingen i sitt bostadsområde. De anser att situationen försämrats oavbrutet under de senaste tio åren. Äntligen finns antydan till organisering för en reformpolitik! ”Global Village” har inbjudit partiledarna för att lyssna på invånarna. Hur mäter vi en förbättring?

Vad är det som har försämrats? För tio år sen kunde invånare i Tensta fritt promenera på gågatorna och till butiker och servicelokaler, utan att känna sig hotade eller riskera att bli bestulna. Bank, polis och försäkringskassa hade kontor i området. I dag vågar vuxna personer inte gå ut på kvällen.

De känner en hotfull stämning när de passerar klungor av unga män runt parkeringshus och T-bananentrén. Tilliten mellan medborgare har försvagats dramatiskt inte bara på grund av arbetslösa ungdomar.

Järvafältets inbjudan till politiker och beslutsfattare 10–18 juni är viktig för att stärka demokratin. Det har varit mycket svårt för boende på Järvafältet att få gehör för krav eller att överhuvudtaget få kontakt med någon av sina politiska partiföreträdare. Har dessa företrädare i sin tur fått gehör för sina frågor i beslutsfattande fora? Låt ABF ge demokratikurser.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus har börjat med förbättringar. Ökade möjligheter finns till samtal, studiebesök och prao. Utbyte mellan stadsdelarna för sommarjobb är igång. En skola har stängts och eleverna flyttats till andra stadsdelar. Åtgärder som höjer moralen hos de boende är reparationer av belysning med mera.

Men det behövs mer på högre nivå och i alla områden med arbetslöshet. Den rödgröna minoritetsregeringen har beslutat om mer resurser till polisen. Det är bra om service till invånarna återvänder. Nödvändig rehabilitering av drogberoende och kriminella kostar, men det handlar om blygsamma summor.

Låt Järva ”Global village” i Spånga IP bli en permanent dialog efter 18 juni 2017 och mät resultaten!

Gabriele Winai Ström, Tro och solidaritet(s), ordförande Stockholmsdistriktet

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.