Kritiseras för hbtqi-politiken – går på QX-galan

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) vid utdelningen av exportpriset. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Biståndsminister Johan Forssell (M) får kritik för att regeringens nedskärning och omläggning av biståndet drabbar hbtqi-personer. 
Ändå är det Forssell som representerar regeringen på kvällens QX-gala.

– Man skär ned på biståndet till flera FN-organ och Sida, som ju till exempel jobbar med hiv- och aidsvård i Östafrika, viktiga hbtq+satsningar, säger Emelie Stark (S) ordförande i HBTQ+S.

Även RFSL är kritiskt till regeringens biståndspolitik. 

”RFSL ser risker med den nya inriktningen av biståndet och att antalet länder där Sverige bidrar ska bli färre. Det kan göra att arbetet för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i världen prioriteras ned”, skrev RFSL i september i sin kommentar till regeringens budget för 2024.

Omläggningen av biståndspolitiken och det historiska slopandet av enprocentsmålet har fått stark kritik. Det ska bli mer fokus på katastrofhjälp än på att långsiktigt utveckla länder och dess institutioner. Kärnstödet till FN-organ skärs ned. Färre länder ska omfattas.

Biståndspolitiken ska styras av svenska intressen, främja handel och motverka invandring, ”utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration” som det heter i Tidöavtalet.

– Vi behöver se på det svenska biståndet som en strategisk resurs, säger Johan Forssell (M).

När det gäller migrationspolitiken så skärs antalet kvotflyktingar ned kraftigt från 5 000 till 900. Visserligen ska, enligt Tidöavtalet, kvinnor och flickor samt utsatta grupper som hbtq-personer prioriteras. Men samtidigt ska urvalet göras utifrån ”en välgrundad prognos för god integration i det svenska samhället och i förhållande till svenska värderingar”. 

– De skär ned på kvotflyktingar och familjeåterförening. Kvotflyktingar är superviktigt när det kommer till hbtq+flyktingar från länder där man är förföljd. Det här en nyckelfunktion där man upptäcker dem som verkligen behöver stödet, säger Emelie Stark (S) ordförande i HBTQ+S.

Biståndet ska överhuvudtaget bli mer villkorat. Odemokratiska länder kan bli av biståndet, enligt Forssell.

– Om vi märker att länder inte är intresserade av att göra det, då ska vi ställa oss frågan: ska vi verkligen vara i det här landet? Eller kan vi använda våra resurser någon annanstans, där det finns en större reformvilja, sa Forssell (M) när han i december presenterade den nya reformagendan för biståndspolitiken.

– Risken blir att man använder hbtq+rättigheter som ursäkt för att minska biståndet i de länder arbetet behövs som mest. Då blir konsekvensen mindre stöd till de organisationer och gräsrotsrörelse som jobbar för att göra situationen bättre, säger Emelie Stark (S).

Emelie Stark är HBTQ+S ordförande. Foto: HBTQ+S

När RFSL i höstas kommenterade regeringens senaste budget välkomnades att insatserna mot diskriminering och rasism och för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter ligger fast liksom anslagen till Diskrimineringsombudsmannen DO.

Däremot fick regeringen kritik för den stora nedskärningen av folkbildningen.

”RFSL är oroliga över hur denna neddragning kommer falla ut i minskad verksamhet inom studieförbunden, som samarbetar och samverkar runt om i landet med en lång rad civilsamhällesorganisationer, bl.a. med RFSL.”

– De skär ned på bidrag till utbildning till olika studieförbund i Sverige, som jobbar med folkbildning om hbtq+rättigheter och mötesplatser för hbtq+personer. Det leder till mindre pengar inom Sverige till den typen av verksamhet, säger Emelie Stark (S).

Det hindrar alltså inte regeringen från att låta just biståndsminister Johan Forssell (M) representera regeringen på tidningen QX stora gala ikväll måndag där årets HBTQ-profiler prisas.

QX-galan äger rum på Cirkus i Stockholm, ett sammandrag eftersänds i TV4 12 februari.

Uppdaterat 240206: Johan Forssell uppges ha fått förhinder och inte deltagit på galan som det var planerat enligt Forssells kalendarium på regeringens hemsida.