Kritiken mot regeringen om Gaza

Utrikesministern fick kritik för sin hantering av den humanitära katastrofen i Gaza när han presenterade regeringens utrikesdeklaration.