Kristerssons u-sväng i budgetfrågan

Finansminister Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) debatterar vårbudgeten 2017. Foto: Anders Wiklund/TT

Före valet motionerade Ulf Kristersson (M) om att begränsa möjligheten att ändra i budgeten. Nu vill han tvärtom ändra så mycket som möjligt.
– Det är en otroligt viktig insats, säger Kristersson.
Enligt Finanspolitiska rådet försvagas budgetprocessen nu ytterligare.

– Det har ju nästan aldrig hänt förut att man kommer till riksdagen utan att ha förankrat sin ekonomiska politik, säger Ulf Kristersson (M) om budgetstriden.

Men så var även fallet när Kristersson satt i regeringen 2010–2014. Skillnaden stavas Sverigedemokraterna och att politiska markeringar går före den sammanhållna budgetprocessen.

Resultatet? Svårare att styra för en minoritetsregering.

2013 kulminerade de rödgrönas kritik mot ofinansierade skattesänkningar i stoppandet av Alliansens höjning av brytpunkten för statlig skatt. Detta med stöd av SD.

– Detta historiska beslut illustrerar med tydlighet att vi kan medverka till att bryta upp blockpolitiken, förklarade Jimmie Åkesson då.

Alliansen hävdade att det var ett brott mot praxis att lyfta ur enskildheter ur budgeten.

Tuve Skånberg (KD) varnade för ett budgetkaos som i USA om man nu kan gå in och ändra över hundra poster – alltså ungefär vad KD gjorde 2018 när M-KD:s budgetreservation, ”servettskissen”, fick stöd av SD.

Socialdemokraterna hänvisade 2013 till att budgetreglerna skapades för att få kontroll över statsfinanserna och det här handlade tvärtom om att stärka budgetsaldot.

– När vi har haft socialdemokratiska minoritetsregeringar så har vi sett till att vi har majoritet för våra förslag i riksdagen. Vi har förankrat dem via samarbeten med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den här regeringen har totalt brutit den praxisen och lägger förslag som det inte finns majoritet för. Det är tyvärr inte oppositionens uppgift att lotsa igenom budgetar, sa Magdalena Andersson (S).

Moderaterna brukar påminna Andersson om agerandet 2013. Men då fanns det inte på kartan att ett av regeringens stödpartier skulle förbjuda regeringen att förhandla med ett annat stödparti (Vänsterpartiet), som nu Annie Lööf och Centerpartiet har gjort. Detta, om något, är ny budgetpraxis.

Magdalena Andersson har återkommande talat sig varm för budgetprocessen.

– Nu är det hoppande majoriteter, hoppande utgiftskoalitioner och hoppande skattesänkarkoali­tioner som i beslut efter beslut i denna kammare riskerar att slita sönder statsfinanserna

– Tillsammans med Sverigede­mokraterna vinglar man nu hand i hand på det sluttande plan som riskerar att föra oss tillbaka till 90-talskrisen., sa hon i riksdagens vårbudgetdebatt 2017.

– Det är bara ni i modern tid som har brutit sönder den svenska budgeten och gjort plockepinn av den. Det har vi aldrig gjort, och det kommer vi inte heller att göra, svarade Ulf Kristersson.

Det löftet har Kristersson brutit, en följd av löftesbrottet att aldrig budgetförhandla med SD.

Före valet 2018 hade Kristersson skäl att stärka en ordnad budgetprocess, eftersom den alliansregering han ville leda skulle bli beroende av SD.

Ulf Kristersson motionerade därför om skärpta budgetregler för att göra ”budgetprocessen stramare, tydligare och mer förutsebar”.

”En annan särskilt viktig faktor för en ansvarsfull ekonomisk politik är att en ordnad budgetprocess värnas.”

M ville genomföra de förslag som Kommittén om en tydligare budgetprocess lagt om att begränsa utskottens initiativrätt i budgetfrågor, bland annat att:

”det ska finnas särskilda skäl för att riksdagen på eget initiativ ska ha rätt att föreslå ändringar av budgeten för det löpande året.

Moderaterna har efter valet och Alliansens upplösning tvärtom bildat oheliga allianser för att ändra i budgeten, 2020 med Vänsterpartiet om mer pengar till äldreomsorgen.

Enligt Finanspolitiska rådet var detta ett brott mot den sammanhållna budgetprocessen och ”ytterligare en försvagning” av den praxis som ska ”underlätta för minoritetsregeringar att kunna genomföra sin ekonomiska politik”.

Regeringen tvingas nu lägga en budget utan att ha säkrat stöd i förväg, vilket Magdalena Andersson beklagar.

– Jag tycker inte att det här var ett bra sätt att styra statsfinanserna på. Vi fick arbeta utifrån de förutsättningar vi hade.

Moderaterna, som 2018 ville försvåra ändringar i budgeten, vill nu ändra så mycket som möjligt.

– Allting som gör att det går snabbare att få ordning på Sverige efter nästa val kommer vi att vara beredda att diskutera med andra partier i finansutskottet, säger Kristersson vid presentationen av M-budgeten.

Nyamko Sabuni (L), som inte vill förhandla med SD, ser uppgörelser i finansutskottet som en modell för borgerligt minoritetsstyre. En statsfinansiell utförsbacke, enligt Magdalena Andersson.

– Jag hör djupt bekymmersamma tongångar från Liberalerna som tänker sig att få ihop en budget med hoppande majoriteter och från Kristdemokraterna som tänker sig att styra med en halv statsbudget, säger finansministern till TT.