Kristerssons legitimering av SD svider inför EU-valet

Det går inte att jämföra AiP Medias olika Facebooksidor och utgivningar med SD:s trollfabrik, skriver Daniel Färm.

TV4:s granskning av Sverigedemokraternas trollfabrik har fått stor uppmärksamhet. Med rätta. Trollfabrikens nätkrigare – med tiotals miljoner visningar via anonyma sociala mediekonton varje månad – är avgörande för SD:s framgångar. Partiets ökade väljarstöd har alltså delvis åstadkommits med illegitima, polariserande och odemokratiska metoder. Nu behöver Ulf Kristersson ställas till svars för att ha legitimerat SD.

Sverigedemokraternas reaktioner på TV4:s granskning är djupt problematiska:

Sverigedemokraterna saknar demokratisk ryggrad och vägrar hålla sig till schysta spelregler

  1. Partiet försökte blanda bort korten genom att reducera frågan till olika definitioner av ”trollfabrik”. Men SD har bevisligen aktivt, systematiskt och i omfattande skala påverkat opinioner genom att anonymt sprida lögner, svartmålning och vilseledande påståenden. Det. Är. En. Trollfabrik.
  2. Oviljan att erkänna fel, be om ursäkt och åtgärda problemen visar att Sverigedemokraterna saknar demokratisk ryggrad och vägrar hålla sig till schysta spelregler.
  3. Partikulturen är uppenbart osund, hatisk och högst polariserande. TV4 visade både djupt främlingsfientliga och sexistiska kommentarer.
  4. Den ljusskygga trollverksamheten kan inte bara viftas bort som obetydlig och oskyldig humor eller satir. Det är en central del av opinionsbildningen.
  5. De filmade planerna på smutskastnings- och desinformationskampanjer var inte ”korridorsnack”. De uttalades på SD:s arbetsmöten och i den löpande verksamheten.
  6. Trollverksamheten var inte enstaka tillfällen med enskilda individer, utan omfattande och systematisk aggressiv verksamhet med många anställda nättroll.
  7. TV4:s granskning och den övriga hårda kritiken är ingen stor konspiration från ”det vänsterliberala etablissemanget”. SD har själva försatt sig i den här situationen. De kan inte skylla på alla andra eller ägna sig åt tröttsam ”etablissemangskritik”.
  8. SD:s kommunikationschefs extrema hemlighetsmakeri, paranoia och hot mot reportern är tydliga tecken på att hela bilden av SD:s ljusskygga metoder är ännu värre än det som TV4 lyckads fånga på film.

TV4:s avslöjanden ska också läggas ovanpå de SD-drivna Tidöangreppen på medierna, civilsamhället, arbetarrörelsen och folkbildningen. Nu senast urholkningen av public service.

Nu behöver statsminister Ulf Kristersson ställas till svars. För att ha hyllat detta extrema parti. För att ha legitimerat SD:s polariserande sätt att driva opinion. För att ha gett ett antidemokratiskt parti avgörande inflytande över regeringens politik. Och för att ha nöjt sig med att SD bara backade från svartmålningen av Tidöpartierna själva.

AiP har alltid en tydlig avsändare

Vissa högerdebattörer har försökt hävda att AiP Media är lika goda kålsupare som SD/Riks. Det stämmer verkligen inte. AiP har alltid en tydlig avsändare – även på AiP Medias övriga plattformar Sverige inför verkligheten, Samtidigt i Sverige och Morgon-Tidningen. AiP har på samtliga publikationer och plattformar en redaktionell självständighet (vi styrs inte av ett politiskt partis kommunikationsavdelning), sprider inte djupt vilseledande desinformation, hotar inte anställda – eller andra, och underblåser inte främmande makts påverkansoperationer. AiP ägnar sig åt seriös journalistik, gedigna analyser – och ärlig men vass opinionsbildning (på ledarplats och i debatten).

Dessutom modererar vi (i möjligaste mån) våra kommentarsfält, vilket är en hygienfaktor som SD-kontona knappast ägnade sig åt. Och, inte minst viktigt: AiP:s nyhetsrapportering och vassa opinionsbildning utgår från verkligheten. Det som skrivs och publiceras ska vara sant och relevant. Även det är en avsevärd skillnad jämfört med SD-trollfabriken.

Andra har hävdat att man som läsare inte vet att AiP Media ägs av Socialdemokraterna. Men det har varit känt i 70 år, och är verkligen ingen hemlighet. Vem som helst kan söka helt öppen information om det på exempelvis Wikipedia. Men det är orimligt att man ska behöva ange ett organisationsträd varje gång man vill publicera något. Att Socialdemokraterna äger AiP Media innebär dock inte att partiet har något som helst inflytande över det redaktionella innehållet. AiP har, som har nämnts ovan, ett redaktionellt oberoende i samtliga sina publikationer och utgivningar. TV4:s granskning visade som bekant att det skiljer oss från SD-trollfabrikens olika plattformar.

Svensk demokrati är hotad – av SD

Många högerdebattörer har ägnat de senaste dagarna åt att försöka vrida fokus i frågan. Men huvudfrågan är följande: Svensk demokrati är hotad – av SD. Att påpeka det är ingen alarmism. Det visar TV4:s granskning – och oräknerliga andra rapporteringar och politiska förslag. Inte genom att rösträtten ifrågasätts. Utan genom att pluralismen undergrävs, opinioner manipuleras, oberoende mediers möjligheter försämras och politiska motståndares förutsättningar att verka urholkas. Samma sak gäller andra högerradikala partier runt om i EU.

Det räcker nu! I årets EU-valrörelse och fram till valdagen 2026 behöver fajten mot de högerradikala tas. Den som inte sluter upp i den kampen är själv en del av problemet. Nu börjar nog Kristerssons legitimering av SD att svida – rejält.

Daniel Färm är politisk redaktör

(Kommentar: Delar av denna text publicerades i en annan ledare av Daniel Färm tidigare denna vecka. På grund av att frågan har utvecklats dag för dag under veckan valde han att skriva om texten – men låta den gamla ligga kvar också.)