Kreditkoll på alla lottköpare införs

Roger Berzell, partikassör Socialdemokraterna.

Kreditupplysning på alla nya lottköpare och inga fler ärenden till Kronofogden tillsvidare. Det är snabba åtgärder som Kombispel nu vidtar efter att det framkommit uppgifter om att människor hamnat i kläm i Socialdemokraternas lotteriverksamhet.

Socialdemokraternas Kombispel har fått kritik för att sälja lotter till dem som redan är skuldsatta. I en artikel i gårdagens DN framkommer det att tusentals ärenden skickats till Kronofogden. Roger Berzell, partikassör för Socialdemokraterna, berättar att man tagit kontakt med bolagsledningen direkt efter att DNs artikel publicerats och fått försäkrat att Kombispel ska vidta eller redan vidtagit åtgärder för att se till att så inte kan ske.

– Jag blev uppriktigt förvånad. Framförallt över att det var så många och att det fanns människor med flera ärenden hos Kronofogden. Att människor som redan har en skuld har kunnat köpa lotter är inte bra. Vi behöver ta ett större ansvar som bolag och det är därför som vi nu kommer att införa kreditupplysning av nya lottköpare. Vi har också frusit processen så att inga fler ska hamna hos Kronofogden, förklarar Roger Berzell.

Den sistnämnda åtgärden kommer att ligga kvar tills att man kommit fram till vilken lösning som ska användas fortsättningsvis.

– Att köpa lotter ska vara något trevligt som man kan få fina vinster genom. Men vi måste så klart minimera riskerna och sedan väga det mot att det blir så smidigt som möjligt för kunderna. Men människor får ju inte hamna i kläm, säger Roger Berzell.

Varför har man kunnat betala på faktura?

– Det har varit ett praktiskt sätt som lottköparna uppskattar. Men det måste finnas kontroller så att människor som inte har råd försätter sig i värre situationer, säger Berzell.

Kombispel har redan ett maxtak. Det går inte att köpa lotter för mer än 700 kronor i månaden på faktura. Betalar man inte fakturan går det ut en påminnelse utan betalningstillägg. Först vid andra påminnelsen läggs en avgift på. Efter det kommer en tredje påminnelse innan ärendet sedan går vidare till det bolag som driver in skulden. Problemet är att eftersom tiden är generöst tilltagen hinner nästa lottpaket gå ut till köparen och därmed kommer skuld nummer två när den första skulden hamnar hos Kronofogden. Vid påminnelse nummer tre stoppas man från att köpa fler lotter, men stoppet hävs efter ett år eftersom kundens namn tas bort från Kombilotteriets kundregister. Skulden hos Kronofogden ligger dock kvar och människor har därmed kunnat hamna mitt emellan.

– Vi kommer även att ta fram riktlinjer för hur vi presenterar våra vinnare, säger Roger Berzell som svar på kritiken mot annonser från Kombilotteriet.

DN skrev i sin artikel att det funnits annonser där det har kunnat tolkas som att lotterna kan erbjuda lösningar på ekonomiska problem, något som inte är tillåtet.

Är det rimligt att politiska partier ska kunna ha den här typen av verksamhet?

– Politiska partier är folkrörelser, åtminstone flera av oss, och i Sverige har lotteriverksamhet varit ett sätt att finansiera verksamheten. Det gäller till exempel också idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen. Det har varit ett sätt för oss att själva finansiera vår verksamhet och inte bara genom statliga bidrag. Det här finansierar medlems- och förtroendevaldutbildningar och skapar ett mervärde för våra medlemmar. Men nu ska vi fortsätta vända på alla stenar så det blir så bra som möjligt, säger Roger Berzell.

Fotnot: Kombilotteriet säljer cirka en (1) miljon lotter om året.