Kräv vaccin för alla inom äldreomsorgen

Det har i media framkommit att det finns personal inom äldreomsorgen som inte är fullt vaccinerad. Det har också framkommit… Läs mera »