Krav på att rätten till bostad skrivs in i Chiles nya konstitution

Närmare 300 familjer har byggt enkla bostäder i området Cerro 18 i Santiago, som ligger nedanför ett av stadens rikare bostadsområden. De flesta som bor här saknar tillgång till rinnande vatten, avlopp och el. Foto: Orlando Milesi/IPS

Bostadsbristen är ett växande problem i Chile och allt fler hemlösa tvingas bosätta sig i enkla läger och i kåkstäder. Nu kräver organisationer att rätten till en hygglig bostad ska slås fast i den nya konstitution som ska tas fram.