Kortare tid mellan brott och straff

Den 23 januari griper Norrtäljepolisen Peter, 72, som kör skakigt på väg hem från fritidshuset i Roslagen. Redan den 6 februari döms han till en månads fängelse.

Från brott till straff på endast 12 dagar, mot tidigare normalt fem månader. Försöket med snabbare lagföring ska nu spridas till andra delar av landet.

Det behövs inte bara hårdare tag mot de kriminella, utan även snabbare tag, menar justitieminister Morgan Johansson (S), som nu utökar försöket med snabbare lagföring av brott. 2021 ska det nya arbetsmetoden även testas i Gävle, Göteborg, Hudiksvall, Karlstad, Luleå, Norrköping och Växjö.

Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård ingår i försöksverksamheten som har pågått i norra Stockholmsregionen sedan 2018. Erfarenheterna är goda.

– Snabbförfarandet ger en snabb och tydlig reaktion på brotten samtidigt som det frigör utredningsresurser till allvarligare brottslighet, säger Morgan Johansson.

Enligt regeringens 34-punktsprogram mot grov kriminalitet ska det införas permanent i hela landet och även omfatta 15–18 åriga gärningsmän, där snabb respons är särskilt viktig för att tidigt bryta en brottsspiral. En utredare ska nu ses över hur det ska gå till.

Snabbare lagföring innebär bland annat att polisen får utökade befogenheter att avsluta förundersökningar på plats och sköta delgivningen genom nya enklare regler där även tid för rättegång bokas. Det handlar om mål där bevisläget är sådant att de anses lättutredda.

Ärenden som tidigare tog upp till ett halvår klaras nu av på 2-6 veckor. Även åklagare, domstolar och kriminalvård snabbar upp sin del i rättsprocessen. Om målet inte kan ge någon annan påföljd än böter kan de dessutom avgöras på handlingarna utan förhandling i tingsrätten.

– Det som påverkar oss mest är ”tillgänglighetsdelgivningen”. Det ger verkligen möjlighet för oss att ha en snabbare handläggning, säger lagman Anders Erlman vid Norrtälje tingsrätt.

Det innebär att polisen i samband med gripandet talar om för personer att handlingar kommer att finnas vid tingsrätten en särskild dag. Rätten behöver därefter inte jaga rätt på en person utan fast adress, vilket kan vara en onödigt dyr och utdragen process för enkla brott där ibland särskild stämningsman måste kopplas in.

Från brott till dom är snittet knappt sex veckor i hela försöksområdet och drygt tre veckor från stämning till dom.

När Peter, 72, grips alkoholpåverkad strax före på farten till E18 i Norrtälje på väg hem från stugan till Sundbyberg, 23 januari, tar det bara tolv dagar till dess dom faller. Peter döms till en månad fängelse för grovt rattfylleri redan den 6 februari.

Detta i ett mål som även kräver en personutredning eftersom det kan bli aktuellt med samhällstjänst, eller att personen behöver vård mot alkoholmissbruk.

Kriminalvårdens ordinarie tid att leverera ett yttrande är sex veckor, men inom ramen för den snabbare lagföringen bara en vecka. Detta är något som är positivt för den dömde.

– Att få en snabb och direkt koppling mellan brottslig handling och lagföring är i många fall uppskattat även hos den misstänkte som får sitt ärende prövat inom kort tid, säger Patrick Ungsäter, chef för polisområde Stockholm nord.

En snabb lagföring bidrar i Peters fall till en tidig kontakt med missbruksvården.

– Får man en snabbare reaktion på det man har gjort så är det möjligt att det enskilde kan ändra sitt beteende.

– Jag hört att polisen i allmänhet ute på fältet tycker att det är bra att deras arbete ger en reaktion. De får ett kvitto på när de har gjort ett ingripande, säger Anders Erlman lagman vid Norrtälje tingsrätt.

Nu blir det dessutom en konsekvens redan efter första förseelsen. Annars är det inte ovanligt att till exempel ringa narkotikabrott och olovlig körning läggs på hög för att sedan behandlas i klump.

Det blir därmed fler mål med snabbare lagföring. Vid Norrtälje tingsrätt ökade brottmålen med hela 21 procent 2019. 175 av 861 avgjorda mål var snabbare lagföring.

– Risken är att det tränger undan annan verksamhet, men hittills har vi inte haft det problemet. Jag bedömer att det inte hos oss har stört övrig verksamhet, säger Anders Erlman.

Polisen pekar på att snabbare lagföring också bidrar till att utveckla arbetssätten i den brottsutredande verksamheten.

– När alla instanser gör rätt från början går det snabbt och blir rätt, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm i en kommentar.

Försöksverksamheten ska pågå till och med 2022. Utredaren, tidigare lagmannen Stefan Strömberg, ska lämna sina förslag om införandet senast 29 april 2021.

Fotnot: Peter heter egentligen något annat.