Kortare arbetstid för attraktivare arbetsplats

Folkbildningen är under attack. På ABF i Uppsala möter man angreppet med reform i stället för bitter anpassning och inför sex timmars arbetsdag för att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

Arbetarrörelsen står inför stora utmaningar. Vår borgerliga och högerpopulistiska regering växlar upp och en drastisk nedmontering av demokratin och de gemensamt uppbyggda samhällsfunktionerna är satt i verkan. Det visar sig inte minst i det dråpslag som riktas mot folkbildningen i statsbudgeten, där studieförbunden får ett minskat anslag med sammanlagt 500 miljoner kronor. Var tredje krona försvinner. Vi på ABF har för första gången i vår 112-åriga folkbildningshistoria en regering som aktivt motarbetar oss – en folkbildningsfientlig regering i Sverige. 

När högern slår mot arbetarrörelsen genom att angripa kultur och folkbildning är den förväntade reaktionen som följer: först lite mediastorm, därefter en kedja av anpassningar till den nya ekonomiska verkligheten. För kulturinstitutioner, folkhögskolor och studieförbund handlar det bland annat om neddragningar i verksamheten, en minskning av den lokala närvaron och uppsägning av personal. Ett förlopp som brukar ske i det tysta när mediastormen bedarrat.    

Men är det möjligt att möta angreppen på andra sätt? Finns det vägar att gå för att behålla initiativet, och göra det oförväntade? På ABF i Uppsala län vill vi försöka att göra just detta. Vår lilla avdelning har solidariskt enats om att en förutsättning för att erbjuda bra folkbildningsverksamhet är en personalstyrka som orkar och vill gå till jobbet, trots motvind och en folkbildningsfientlig regeringspolitik. Därför har vi efter många och långa förhandlingar bestämt att vi går ner i arbetstid med bibehållen lön – vi jobbar nu 30 timmar i veckan – 6 timmars arbetsdag.

Vi tror att det här kan vara ett sätt att möta angrepp med reform i stället för bitter anpassning. Vi gör det för att ABF i Uppsala län ska orka fortsätta vara både en attraktiv arbetsplats och en radikal folkbildningsaktör. Vi gör det för att vi tror att det stärker oss i vårt samhällsuppdrag. Och vi hoppas att vi med detta kan inspirera till mod och fortsatt kamp, genom att på ett konkret sätt påvisa kraften i en enad och organiserad arbetarrörelse. Om vi kan, så kan fler. Om vi vågar, så kanske fler vågar.    

Debatten om kortare arbetstid har återigen tagit fart, och flera fackförbund och politiska organisationer har börjat prata om att det kanske är dags att förnya vår syn på arbetslivets förutsättningar. Vi är en ingen stor ABF-avdelning och befinner oss i ett ganska unikt sammanhang, men om vi kan visa vägen för fler så berättar vi gärna om det. Och vi tror att våra metoder – studiecirkeln, föreningskunskapen och den fria och frivilliga bildningen – är precis de verktyg som arbetarrörelsen behöver för att komma framåt. Vi hoppas att fler nu gör det oförväntade och möter högerns angrepp på bildning och kultur med radikala reformer.

Peter Erickson
ombudsman ABF i Uppsala län