”Kontrollerad arbetskraftsinvandring står inte i motsats till generös asylpolitik”

Socialdemokraternas partiledning ägnar sig åt felaktig historiebeskrivning när det gäller migrationspolitiken, tycker socialdemokrater i den här debattartikeln.

Vi är många partimedlemmar som den senaste tiden tagit del av utspel från partiledningen kring migrationspolitiken. Vi har hört och läst uttalanden som vi anser saknar förankring i såväl partiprogram som i kongressbeslut. Den felaktiga historiebeskrivning som partiledningen ägnar sig åt i frågan tycker vi är både ohederlig och pinsam. Att Socialdemokraterna hela tiden velat se en kontrollerad arbetskraftsinvandring står inte i motsättning till att partiet stått bakom en generös asylpolitik. Vi minns fortfarande hur partiföreträdare lät 2015, innan reglerna för asylinvandring skärptes. Vi förstår att migrationen behövde kontrolleras 2015, då vi behövde ett ”andrum”. Det var så den tillfälliga skärpningen av utlänningslagen benämndes 2015. Ett andrum, för att kommuner och civilsamhälle skulle kunna rustas för att ta emot de nyanlända. Den tillfälliga lagen presenterades inte som ett paradigmskifte.

När vi hörde Magdalena Andersson i riksdagens partiledardebatt beskylla Ulf Kristersson för att ha legat bakom flyktingkrisen 2015 inser vi att det finns all anledning att be partiledningen sansa sig. Flyktingkrisen 2015 utspelade sig inte i Sverige, utan i länder med krig och förföljelser på andra håll på vår jord. Det är dags att lämna denna smutsiga tävlan om vem som är och har varit hårdast mot flyktingar.

Vi är många medlemmar i partiet som engagerade oss i flyktingmottagningen 2015. Vårt engagemang är intakt allt sedan dess.

Vi är många medlemmar i partiet som engagerade oss i flyktingmottagningen 2015. Vårt engagemang är intakt allt sedan dess. Vårt engagemang har räddat liv. Det har också gett Sverige många unga, viktiga skattebetalare, som dessutom ofta arbetar inom bristyrken. Visserligen kanske inte alltid i yrken som har en lön som klarar dagens lönekrav för arbetskraftsinvandring, men ändå inom viktiga arbeten som ser till att Sverige fungerar. När vi hör partiets retorik blir vi både arga och ledsna. Var vårt arbete inget värt? Varför är det ingen i partiet som berättar om alla positiva nyheter som finns att delge kring integration av människor som kom till Sverige 2015? Sysselsättningsgraden för utrikes födda har ökat, och för de ensamkommande som kom 2015 är den högre än för jämnåriga inrikes födda. Varför går inte partiledningen ut i debatten och berättar om hur bemanningen inom till exempel hemtjänsten räddades tack vare att den nya gymnasielagen gav ensamkommande en chans att få stanna kvar och arbeta i Sverige? Det som gör oss mest ledsna är hur partiets retorik uppfattas av våra invandrade vänner. De undrar varför Socialdemokraterna låter som Sverigedemokraterna när de pratar om invandring. Vi undrar också.

Sveriges välfärd bärs i dag till stor del upp av invandrare. Tyvärr finns det många exempel i dag på att människor får utvisningsbeslut, trots att de arbetar inom ett bristyrke. Denna konsekvens av den nuvarande mycket strama migrationspolitiken gör oss allt annat än stolta. Vi vill se en human migrationspolitik. Vi vet att Sverige och EU kommer att behöva invandrare för att klara den förestående demografiska utmaningen. Då fungerar kanske inte Anders Ygemans migrationspolitik som han själv säger ska vara ”jäkligt stram” under överskådlig framtid.

Vi har de senaste åren haft utmaningar med stort flyktingmottagande, pandemi, krig i vår närhet och nu en ekonomisk kris. Om vi ska klara kommande kris kring kompetensförsörjningen så behövs arbetskraftsinvandring. Vi vet att en stor invandring kräver engagemang från både det offentliga Sverige och från civilsamhället. Men kanske finns det en annan lösning på tesen att invandringen har varit för stor i förhållande till integrationen? Kanske kan integrationsinsatserna öka, så vi kan återfå en human och klok migrationspolitik? Vi vet att civilsamhället har en viktig roll att spela i arbetet med integration; det civilsamhälle som under nuvarande regering är satt under stor press.

  • Vi vill inte delta i en tävlan med Moderaterna om vem som har hårdast asylpolitik; en tävlan som enbart gynnar SD och som dessutom ökar polariseringen i vårt land.
  • Vi vill se en kontrollerad men human och rättssäker asylpolitik.
  • Vi vill se ett ökat stöd till civilsamhället för att arbeta med integration.

Mikael Abrahamsson (S)
Malå
Anton Alsander (S)
Stockholm
Christer Alnebratt (S)
Karlstad
Johnny Boström (S)
Karlstad
Alex Carrero (S)
Malå
Ann-Charlotte Eskel (S)
Hammarö
Carin Flemström (S)
Haninge
P-O Hallerbäck (S)
Karlstad
Charlotte Hultdin (S)
Malå
Petter Hultdin (S)
Malå
Maria Kjellsdotter-Rydinger (S)
Nacka
Novalie Lilja (S)
Umeå
Björn Samuelsson (S)
Karlstad
Marga Sandström (S)
Karlstad
Britt-Marie Sellman (S)
Malå
Håkan Stråge (S)
Malå