Kongressombud: Vi känner oro för HBT-S framtid

HBT-Socialdemokrater är en svag organisation som har svårt att attrahera och aktivera medlemmar och som inte har en tydlig politisk agenda. Det skriver Ulrika Palm och Stian Raneke, kongressombud inför helgens förbundskongress.

Helgen den 15–16 juni har HBT-Socialdemokrater sin kongress i Luleå. Då ska bland annat ny förbundsordförande väljas och inriktningen på förbundets fortsatta arbete för att stärka mänskliga rättigheter och förbättra situationen för HBTQ+personer fastslås. Vi kommer vara ombud under kongressen och representerar tillsammans med fem partikamrater medlemmarna i Stockholms län. Vi borde se fram emot kongressen och känna oss peppade att få vara med och bygga framtid. Men allt vi känner är en stor oro.

HBT-Socialdemokrater blev 2015 det femte sidoförbundet inom Socialdemokraterna. Det är en ställning som ger ökade möjligheter att få vara med och påverka partiets politik. Men det är också en ställning som förpliktigar. Vikten av att ha en stark medlemsorganisation, god struktur och tydlig politisk agenda blir starkare som sidoförbund. Förbundets politik behöver återspegla medlemmarnas tankar, vilja och idéer. För att detta ska vara möjligt behövs en aktiv medlemsverksamhet och stark lokal demokrati.

 

Vår uppfattning är att det är en svag organisation som har svårt att attrahera och aktivera medlemmar och som inte har en tydlig politisk agenda. Som förbund har HBT-Socialdemokrater omkring 1 100 medlemmar. Men det är bara omkring 200 personer som är huvudmedlemmar, vilket kan jämföras med exempelvis S-kvinnor som har 5 100 huvudmedlemmar. Av HBT-Socialdemokraters 200 medlemmar hör omkring 130 till föreningen i Stockholm. Det innebär att 65 procent av huvudmedlemmarna hör till en och samma förening.

Medlemsantalet i HBT-Socialdemokrater står still. Förbundet har inte vuxit sedan en blev sidoförbund. Detta trots att vi har fler öppna HBTQ+personer än någonsin som representerar Socialdemokraterna i fullmäktige runt om i landet är det många som valt att inte organisera sig hos oss.

Vi tror att den främsta orsaken till detta är bristen på verksamhet. I dag finns det många föreningar inom HBT-Socialdemokrater som har liten eller ingen aktivitet. Det här tror vi gör att många nya medlemmar tappar lusten att organisera sig och bli aktiva inom HBT-Socialdemokrater. Vi tror också att många som redan är medlemmar väljer att istället engagera sig i exempelvis lokalföreningar eller andra sidoförbund.

 

Socialdemokratin är inte det självklara partiet för HBTQ+personer och vi tappar tydligt mark gentemot såväl Centern  som Vänsterpartiet och obegripligt nog Moderaterna.

Det finns mycket kvar att göra för HBTQ+personer både nationellt och internationellt. HBT-Socialdemokrater skulle kunna vara en stark röst och kraft i arbetet. Men är det inte i dag.

Vidare är vi oroade över de bidrag som HBT-Socialdemokrater får från bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Vår uppfattning är att det stöd som ges motsvarar den verksamhet som bedrivs. Tanken med stödet från MUCF är att gynna och stötta verksamhet för unga. Vi tycker inte att HBT-Socialdemokrater lever upp till det. Som HBT-Socialdemokrater ser ut och fungerar i dag är det inte ett förbund som engagerar, aktiverar och inkluderar unga.

Förbundet har trots bristen på initiativ och politisk drivkraft synts exempelvis i uppropet #regnbågsblod som nyligen drogs igång. Att det är föråldrat och galet att män som har sex med män inte får ge blod är känt sedan länge. Men det är inte en fråga som HBT-Socialdemokrater drivit aktivt. I stället kom initiativet från en privatperson. Denne är medlem i HBT-Socialdemokrater, men trots detta har inget intresse visats från vare sig förbund eller föreningar för att vara med och stötta och driva frågan.

För att stärka en positiv utveckling för HBT-Socialdemokrater vill vi att partiet ställer högre krav på HBT-Socialdemokrater att ha en fungerande verksamhet. Med tanke på den mångåriga problematiken med att få insyn i styrelsens arbete och ekonomi vill vi också att partiet ställer högre krav på en tydlig ekonomisk redovisning av de bidrag som förbundet får.

 

Det finns fortfarande positiva delar inom HBT-Socialdemokrater att bygga vidare på. Förbundet har exempelvis genomfört flera intressanta föreläsningar på Europride och Stockholm Pride. Det verkar också enligt oss finnas en vilja inom HBT-Socialdemokrater att utveckla verksamheten och att växa. Vi hoppas  att den nye förbundsordföranden tillsammans med styrelsen ska kunna bygga en fungerande organisation.

Vi vill se ett förbund som kan sätta press på partiet och regeringen så att Sverige hamnar på kartan igen när det gäller HBTQ+rättigheter. Vi har alla möjligheter att bli världens bästa land för HBTQ+personer och vi vill ha ett förbund som driver en politik som för oss dit.

Ulrika Palm och Stian Raneke

Medlemmar HBT-Socialdemokrater och kongressombud