Kongressombud: Stå upp för våra ideal

Snart samlas ombuden till partikongress i Göteborg. AiP har frågat ett antal ombud hur det känns och vad de förväntar sig av partikongressen.