Kongressbeslut om jämlikhetskommission nu verklighet

Regeringen tillsätter en jämlikhetskommission. Och realiserar därmed ett av den senaste S-kongressens viktigaste beslut.

– Det är fantastiskt roligt att leverera. Det fanns ett mycket stort engagemang i frågan med många motionärer och flera partidistrikt som ställde sig bakom beslutet, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

På torsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson beslutet att tillsätta en jämlikhetskommission. Syftet med kommissionen är att ta fram långsiktiga förslag för att öka jämlikheten, öka den sociala rörligheten och minska klyftorna.

– Vi gick in i mandatperioden med ett dramatiskt underskott i statsfinanserna, revor i välfärden, drastiskt växande klyftor. Nu har vi skapat ordning och reda med viktiga reformer: höjt barnbidrag och underhållsstöd, sänkt skatt för pensionärer med de lägsta inkomsterna, höjt skatten för dem med de högsta inkomsterna. Nu vill vi ta ytterligare steg och då är det bra att ha en kommission som genomarbetat kan se vilka ytterligare åtgärder man kan fundera över.

Kommer kommissionen få en avgörande betydelse i valrörelsen?

– Det hoppas jag. Det här visar att vi socialdemokrater är beredda att fatta ytterligare beslut för att skapa ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige och utveckla den svenska modellen.

Jämlikhetskommissionen ska lämna sina slutsatser först i maj 2020. Vad händer fram till dess om ni får fortsatt förtroende?

– Vi kommer att fortsätta arbeta med att minska klyftorna, med omfördelning, högre skatt för dem med höga inkomster, bättre stöd till dem som har det tufft och med stöd till kommuner och landsting.

Per Molander, analytiker kring policyanalys och förvaltning, ska leda kommissionen som inte blir parlamentarisk.

– Vi ville ha en expertutredning, säger Magdalena Andersson.

– Det finns mycket forskning i dag om vilka mekanismer som genererar skillnader i förutsättningar för unga att skapa sig ett eget liv. Det är fäst på papper. Vårt arbete blir att ur litteraturen sålla fram vilka åtgärder som skulle vara effektiva för att förändra situationen, säger Per Molander.

Varför är den här kommissionen relevant?

– Det finns ju en allmänt omfattande bild i dag att ojämlikheten vuxit. Sedan kan det finnas olika nyanser hos olika forskare i vad som är drivande. Internationella organisationer som OECD, Världsbanken och IMF pratar om det här. De har tidigare uteslutande pratat tillväxtfrågor, men sedan tio, femton år börjat jobba intensivt med de här frågorna. Och inte bara analysera effekter utan också kausalsamband i olika riktningar.
Tidigare har det varit common sense bland ekonomer att ojämlikhet är bra, menar Per Molander. Det skapar incitament.

– Det var så självklart att man inte behövde diskutera. Men när man satte igång att analysera upptäckte man att det kanske inte var så självklart, kanske till och med fel. Det är en fråga som måste med i den ekonomiska politikens formande. Inte bara finnas på agendan av politiska skäl. Även de som har sympatier till höger om mitten behöver bekymra sig om frågorna, sen kan man komma till olika slutsatser. Jag tror det finns en bred politisk enighet kring bilden av att varje ung människa ska ha samma livschanser oavsett bakgrund.