”Kompromissen innebär ordning och reda för EUs migrationspolitik”

Carina Ohlsson, socialdemokratisk EU-parlamentariker, är nöjd med migrationspakten även om hon hade önskat en mer tvingande princip när det gäller mottagandet av flyktingar. Foto: Maria Persson/AiP

EU-parlamentet är överens om fyra filer i en så kallad migrationspakt. Nu ska förslagen knådas i trilog mellan parlamentet, rådet och kommissionen.