Komplicerat att klimatanpassa bostadsbeståndet

– Alla bor ju någonstans, och alla behöver bli mera medveten om riskerna. Vi är mitt i klimatförändringen, säger Nilla Thomson på Boverket som har regeringens uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet.

År 2018 fick Boverket i uppdrag av regeringen att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för byggd miljö. En komplex uppgift som… Läs mera »