Kompetens nyckelfaktor för att klara klimatomställningen

Kompetensutveckling blir än mer viktig när den nordiska modellen ska hantera klimatomställningen. S partisekreterare Tobias Baudin har varit med och tagit fram en rapport som listar tio prioriteringar. Foto: Arbeiderpartiet

– Vi måste använda vår nordiska modell för att klara av klimatomställningen på ett bra sätt.
Det säger S partisekreterare Tobias Baudin som varit med om att ta fram årets temarapport från Samak: ”Kompetens som framgångsfaktor. Så tar Norden täten i klimatomställningen”.

Klimatomställningen innebär stora förändringar på arbetsmarknaden. Det är helt nya jobb som skapas när vi ska sluta använda fossila bränslen, och de är i många fall lokaliserade utanför storstadsregionerna. Det innebär utmaningar för företagen att hitta personer med rätt kompetens – eller att locka arbetskraften att flytta till de nya jobben.

När Samak, samarbetsorganisation för arbetarrörelsen i de nordiska länderna, nyligen möttes på Bommersvik i Södermanland var ett av diskussionsämnena hur omställningen påverkar den nordiska modellen. Kompetensutveckling, som alltid varit en viktig hörnpelare i modellen, får enligt den rapport som lämnades på konferensen en än viktigare roll för att klara omställningen.

– Man måste investera i livslångt lärande och inte minst i att samordna kompetenspolitiken, säger Tobias Baudin.

Insatser för personer som i dag har låg utbildning och bristande yrkeskompetens måste prioriteras.

Det är ju extra spännande nu eftersom vi har fyra nordiska partiledare som också är statsministrar.

– Mycket av vår svenska modell och vår nordiska modell handlar ju om att ha utbildad arbetskraft och hela tiden fokusera på kompetensutveckling; då är det enklare att ställa om inom ett företag men det är också enklare att byta arbetsgivare om det skulle behövas.

Rapporten lyfter fram exempel på hur grön omställning skapar nya jobb i de nordiska länderna. Det är satsningar på bioekonomi (hur vi använder naturresurser) i Finland, havsbaserad vindkraft och vätgas i Danmark, stålindustrins omställning i Sverige och batteriproduktion och elektrifiering i Norge.

Rapporten, som går att ladda ner på Samaks hemsida, ska nu fungera som källa till inspiration och kunskap.

– Den innehåller också tio förslag som våra samtliga partier står bakom. Det är ju extra spännande nu eftersom vi har fyra nordiska partiledare som också är statsministrar. Jag tror det är en möjlighet för oss att stärka det nordiska samarbetet – det är en enorm potential för oss som nationer men också för oss som partier.

Och om Tobias Baudin måste välja ett exempel från något av de andra nordiska länderna för Sverige att titta på?

– Ska man välja något så tycker jag att vindkraften i Danmark är något att lära av.

Rapportens budskap i tio punkter

1. Stärk den nordiska modellen med ett tydligare fokus på kompetens.

2. Investera i gymnasieskolans yrkesprogram, eftergymnasiala yrkesprogram, omställningsprogram och livslångt lärande för att klara klimatomställningen.

3. Samordna kompetenspolitiken i större utsträckning mellan parterna på arbetsmarknaden och offentliga myndigheter.

4. Vidareutveckla avtal som stödjer kompetensutveckling och grön omställning.

5. Underlätta en arbetsplatsnära kompetensutveckling, till exempel genom branschprogram.

6. Etablera en långsiktig plan och säkerställ finansiering för livslångt lärande.

7. Prioritera utbildning för personer med låg utbildning och bristande yrkeskompetens.

8. Underlätta för en kompetensomställning som möter arbetslivets ökade och förändrade behov.

9. Skapa fler fasta heltidstjänster och ett tryggt arbetsliv med hjälp av utbildning och kompetensutveckling.

10. Initiera forskning om hur lärande och kompetensutveckling sker i olika delar av arbetslivet.